Ders Adı Din Sosyolojisi Tarihi
Ders Kodu 02FDB5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pozitivist felsefe ve evrimci din kuramlarının önde gelen temsilcileri. Klasik sosyologların (E. Durkheim, K. Marx, M. Weber vs.) din sosyolojisi ile ilgili görüş ve teorileri. XX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra din sosyolojisi alanındaki gelişmeler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din Sosyolojisinin kuruluşuna zemin hazırlayan olaylar ve düşünürler, din sosyolojisinin kuruluşu, din sosyolojisinin bağımsız bir ilmî disiplin olmasına katkı sağlayan sosyologlar ve din sosyolojisinin gelişim devreleri, tarihî süreç içerisinde din-toplum ilişkilerinin sosyolojik yorumu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din sosyolojisinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimi. Batı ve İslam dünyasında din sosyolojisi ile ilgili hazırlık çalışmaları.
Dersin Amacı Din sosyolojisinin tarihini ve din sosyologlarının görüşlerini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Eski, Ortaçağ ve Antik Yunan Dünyasında Din Sosyolojisi İle İlgili Hazırlık Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
3 İslam Dünyasında Din Sosyolojisi İle İlgili Hazırlık Çalışmaları: Farabi, İbn Sina, Gazali
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
4 İbn Haldun'un Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 Din Sosyolojisinin Sistematik ve Bağımsız Bir İlmi Disiplin Olarak Doğuşu ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Niyazi Akyüz, Ankara.
6 Pozitivist Felsefe ve Tekamülcü Din Nazariyeleri: A. Comte, H. Spencer, E. Tylor, M. Müller
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Ankara.
7 Fonksiyonel Din Sosyolojisi: E. Durkheim
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
8 Diyalektik Din Sosyolojisi: K. Marx
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
9 Sistematik Din Sosyolojisi: M. Weber
  Ön Hazırlık: Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
10 Tipolojik Din Sosyolojisi: J. Wach
  Ön Hazırlık: Joachim Wach, Din Sosyolojisi, İstanbul.
11 Tarihsel Din Sosyolojisi: G. Mensching
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyolojisi, Konya.
12 Fenomenolojik Din Sosyolojisi: P. L. Berger
  Ön Hazırlık: Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye, İstanbul.
13 Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısından Sonra Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Pitirim A.Sorokin, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Çev. M.Raşit Öymen, Ankara,1974. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev.Turgut Kalpsüz, Ankara,1964. Nurettin Şazi Kösemihal, Sosyoloji Tarihi, İstanbul, 1989.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)