Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları
Ders Kodu 02FDB5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırmaların kısımlarının ve giriş-sonuç ilişkisinin öğrenilmesi. Araştırmanın rapor haline getirilmesinde izlenecek yöntemler. Alıntı, dipnot, ek ve bibliyografya düzenlenmesinde uyulması gereken bilimsel kurallar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal varlık alanı ve determinasyon ilkeleri, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, araştırmada model, konu ve hipotez oluşturma, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metot ve teknikleri, araştırmayı yazma ve rapor haline getirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Araştırmada model oluşturma, konu belirleme ve hipotez kurgulayabilme. Sosyal bilimler alanındaki genel ve özel metotların özelliklerinin kavranması.
Dersin Amacı Bilimsel araştırma metotlarını kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Araştırmada Model, Konu Ve Hipotez
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul.
3 Sosyal Varlık Alanı ve Determinasyon İlkeleri
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul.
4 Metot ve Metodoloji İlişkisi, Metodolojik Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul.
5 Metot ve Metodoloji İlişkisi, Metodolojik Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul.
6 Özel Metotlar: Dokümantasyon Metodu, Tasvir Metodu
  Ön Hazırlık: Zeki Arslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul.
7 Sosyal Bilimlerde İstatistik Metot ve Tekniklerin Kullanılması
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
8 Sosyometrik Metotlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
9 Tutum Ölçme Metotları
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
10 Araştırmada Giriş-Sonuç İlişkisi
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
11 Sosyal Varlık Alanı ve Tipleştirme
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
12 Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
13 Alıntı, Dipnot, Ek ve Bibliyografya
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ruşen Keleş, Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, Ankara, 1976. Nihat Nirun, Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara, 1991. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul, 1994. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)