Ders Adı Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları
Ders Kodu 02FDB5116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Ülkemizde din sosyolojisi alanında yapılan uygulamalı çalışmaların genel özellikleri. Din sosyolojisindeki ampirik çalışmaların yöntemleri açısından değerlendirilmesi. Örnek alan araştırmalarının içerik analizlerinin yapılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ülkemizde yapılan alan araştırmaları çerçevesinde din ve dinsel uygulamalar ile diğer toplumsal etken ve kurumlar arasındaki karşılıklı ilişkiler, dinin toplumdaki yeri, diğer toplumsal kurum ve oluşumlar üzerindeki etkileri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişmenin dinsel uygulamalara etkisi, sanayileşme ve din etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ampirik din sosyolojisi araştırmalarının konularına göre değerlendirilmesi. Uygulamalı din sosyolojisi araştırmalarının bulgularının yorumlanması. Din sosyolojisinin alan çalışmalarının tanınmasını kazandırmak
Dersin Amacı Din sosyolojisindeki alan çalışmalarını tanıtmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Ülkemizde Din Sosyolojisi Alanında Yapılan Uygulamalı Çalışmaların Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Niyazi Akyüz, Ankara.
3 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmalarının Konularına Göre Tasnifi ve Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Niyazi Akyüz, Ankara.
4 Uygulamaları Din Sosyolojisi Araştırmalarının Yöntemleri Açısından Ele Alınması
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmalarında Elde Edilen Bulguların Analiz Edilmesi
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul.
6 Örnek Araştırmalar: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dinî Hayat, İstanbul.
7 Örnek Araştırmalar: M. Emin Köktaş, Türkiye'de Dini Hayat
  Ön Hazırlık: M.Emin Köktaş, Türkiye'de Dinî Hayat, İstanbul.
8 Örnek Araştırmalar: Celalettin Çelik, Şehirleşme ve Din
  Ön Hazırlık: Celalettin Çelik, Şehirleşme ve Din, Konya.
9 Örnek Araştırmalar: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
10 Örnek Araştırmalar: Ramazan Uçar, Sosyolojik Açıdan Alevilik-Bektaşilik
  Ön Hazırlık: Ramazan Uçar, Sosyolojik Açıdan Alevilik-Bektaşilik, Ankara.
11 Örnek Araştırmalar: Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı
  Ön Hazırlık: Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı, İstanbul.
12 Örnek Araştırmalar: Hakkı Karaşahin, Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Hakkı Karaşahin, Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat, Ankara.
13 Örnek Araştırmalar: Ahmet Onay, Dindarlık, Etkileşim ve Değişim
  Ön Hazırlık: Ahmet Onay, Dindarlık, Etkileşim ve Değişim, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ali Akdoğan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dinî Hayat, İstanbul,2002. Münir Koştaş, Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış, Ankara, 1995. Ramazan Karaman, Sanayileşmenin Dine Etkisi, Konya, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)