Ders Adı Klasik Dönem Din Sosyologları
Ders Kodu 02FDB5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Din Sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmadan önceki serüveni hakkında bilgi sahibi olur. 2) Din Sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışını kavrar. 3) Din Sosyolojisine öncülük eden sosyolog ve filozoflar hakkında bilgi sahibi olur. 4) Din Sosyolojisinin gelişimi ve buna katkı sağlayan düşünürleri tanır. 5) Din Sosyolojisi yaklaşımlarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din Sosyolojisinin tarihi süreç içinde geçirdiği evreler ve farklı yaklaşımlar düşünürler bağlamında ele alınarak incelenmesi sosyolojik düşüncenin evrelerinin irdelenerek günümüzle bağlantılarının kurulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din sosyolojisi tarihi, kurucuları ve onların görüşlerinin kazandırılması
Dersin Amacı Din sosyolojisinin tarihi gelişimi ve buna öncülük eden ilk çağdan başlamak üzere din sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışına kadar süreçte geçen düşünürlerin fikirlerinin tanıtılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Din Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
2 Erken Dönem Din Sosyolojisi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
3 Bağımsız Bir Disiplin Olarak Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
4 Saint Augustin ve Aziz Thomas
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 İslam Dünyasında İlk Din Sosyolojisi Çalışmaları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
6 İbn Haldun’un Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
7 Montesque ve Görüşleri
  Ön Hazırlık: ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
8 A.Comte ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
9 A.Comte ve İnsanlık Dini
  Ön Hazırlık: ARON, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara.
10 H. Spencer Din ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
11 E. Tylor’ın Din ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
12 M. Müller’in Din ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
13 Malinovski’nin Din ve Toplum Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar FREYER, Hans, İçtimai Nazariyeler Tarihi, çev Tahir Çağatay, Ankara, 1968. WACH, Joachim, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, İstanbul, 1995.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)