Ders Adı Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri
Ders Kodu 02FDB5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları 7-Muhammed ÖZDİL
Dersin Öğrenme Çıktıları Hıristiyan Batı ve İslam dünyasında din-devlet ilişkilerinin tarihi seyri. Osmanlı yönetim sisteminde Şeyhülislamlık kurumu ve Tanzimat dönemi din-devlet ilişkileri. Cumhuriyet sonrası Türkiye'de din-devlet ilişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel olarak tarihî süreç içerisinde din-devlet ilişkileri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi din-devlet ilişkilerinin karakteristik özellikleri ve karşılaştırılması, Türk toplumunda siyasî-idarî sistem içerisinde din hizmetlerinin kurumlaşması, yapısı ve tarihî gelişimi, Din ve Laiklik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din-devlet ilişkilerinin teorik çerçevesi ve karakteristik özellikleri. Din-devlet ilişkileri bağlamında laiklik konusunun değerlendirilmesi. Din-devlet ilişkilerine sosyolojik bakış açışı kazandırmak.
Dersin Amacı Din-devlet ilişkilerine sosyolojik bakış açısı kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Din-Devlet İlişkilerinin Teorik Çerçevesi
  Ön Hazırlık: Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul.
3 Hıristiyan Batı Dünyasında Din-Devlet İlişkileri
  Ön Hazırlık: Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul.
4 İslamiyet?te Din-Devlet İlişkisi
  Ön Hazırlık: Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul.
5 Din-Devlet İlişkileri Bağlamında Laiklik
  Ön Hazırlık: Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul.
6 Dinin Bürokratik Bir Şekilde Kurumlaşması
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Din Bürokrasisi, İstanbul.
7 Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
8 Tanzimat Dönemi Din-Devlet İlişkileri
  Ön Hazırlık: Şerif Mardin, Türkiye'de Din ve Siyaset, İstanbul.
9 Şer'iye ve Evkaf Vekâleti
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
10 Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluşu ve Tarihi Süreç İçerisinde D.İ.B. İle İlgili Hukuki Düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
11 Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
12 Türkiye'de Din, Laiklik ve Diyanet İşleri Başkanlığı
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
13 Diyanet İşleri Başkanlığının Statüsü ve Meşruiyeti İle İlgili Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. Nur Vergin, Din, Toplum ve Siyasal Sistem, İstanbul, 2000. Ünver Günay-Harun Güngör-A.Vehbi Ecer, Laiklik, Din ve Türkiye, Ankara, 1997.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)