Ders Adı Dini Grup Sosyolojisi
Ders Kodu 02FDB5119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ramazan UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Grup ve sosyal grup kavramlarını kavrayarak özelliklerini içselleştirir. 2) Dinin sosyal fonksiyonlarını kavrar. 3) Sosyal grupların oluşmasında din olgusunun önemini kavrar. 4) Doğal dini grupların özelliklerini ve toplumsal fonksiyonlarını içselleştirir. 5) Din-sosyal değişme, din sosyal farklılaşma,din sosyal bütünleşme ilişkilerini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Grup ve sosyal grup kavratılıp grupların genel özelliklerinin ortaya konularak dini grupların teşekkülü ve grup lideri ve grup üyeleri arasındaki ilişkilerin derinlemesine irdelenmesi yetisinin verilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dini grupların ortaya çıkış süreçleri ve genel karakteristik özelliklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Dini grupların ortaya çıkış süreçleri ve genel karakteristik özelliklerinin günümüzle bağlantı kurularak kavratılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ve İçeriği Hakkında Genel Bilgi
2 Sosyal Gruplar ve Sosyal Grupların Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
3 Din-toplum İlişkisi, Dinin Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
4 Dinin Toplumsal Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 Din ve Sosyal Farklılaşma
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
6 Din ve Sosyal Bütünleşme
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
7 Sosyal Grupların Oluşmasında Dinin Rolü
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
8 Din Kaynaklı Sosyal Gruplar
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
9 Dini Grup ve Sosyal Gruplar Arasındaki Paralellik ve Farklılıklar
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
10 Doğal Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
11 Mahalli Birlikler
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
12 Kabile ve Millet
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
13 Cinsiyet ve Yaş Grupları
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, çev.Turgut Kalpsüz, Ankara, 1968. MACIVER, R. M.-PAGE, C. H., Cemiyet, çev. Amiran Kurtkan, İstanbul, 1969. BERGER, Peter L., Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. Ali Coşkun, İstanbul, 1993.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)