Ders Adı Çağdaş Din Sosyologları
Ders Kodu 02FDB5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Din Sosyolojisine öncülük eden düşünürlerin yaklaşım ve yöntemlerini kavrar. 2) Din-Toplum ilişkileri çerçevesinde Durkheim, Marx, Weber vb. filozof ve sosyologların temel yaklaşımlarını karşılaştırır. 3) Türkiye’de Sosyoloji ve Din Sosyolojisine öncülük eden şahsiyetleri tanır. 4) Türkiye’de Sosyolojik yaklaşımları kavrar. 5) İlk dönem Türk Toplumbilimciler hakkında fikir sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’de din sosyolojisinin gelişimine katkı sağlayan düşünürlerin günümüze olan etkilerinin tartışılarak günümüz din sosyolojisi çalışmalarından örnekler verilerek Türkiye’deki genel durum hakkında fikir sahibi yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din Sosyolojisinin Türkiye’de ki Öncülerinin tanıtılarak din sosyolojisine katkılarının anlatılması
Dersin Amacı Din Sosyolojisinin Türkiye’de ki Öncülerinin tanıtılarak din sosyolojisine katkılarının anlatılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 E. Durkheim’in Din ve Toplum Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
2 E. Durkheim’in Dini Hayatın İptidai Şekilleri Adlı Çalışması
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
3 K. Marx’ın Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
4 K. Marx’ın Din-Toplum İlişkisi İle İlgili Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
5 Tocqueville’nin Sosyolojik Görüşleri ve Din-Toplum İlişkilerine Bakışı
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
6 Pareto’nun Sosyolojik Görüşleri ve Din-Toplum İlişkilerin Bakışı
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
7 M. Weber’in Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
8 M. Weber’in Din-Toplum İlişkilerine Bakışı
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
9 Türkiye’de Din Sosyolojisi
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
10 Ziya Gökalp ve Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
11 Ziya Gökalp’in Din-Toplum İlişkilerine Bakışı
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
12 Prens Sabahattin’in Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
13 Niyazi Berkes’in Sosyolojik Görüşleri
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar TAPLAMACIOĞLU, Mehmet, Din Sosyolojisine Giriş, 1961.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)