Ders Adı Osmanlı Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Ders Kodu 02FDB5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çağdaşlaşma kavramını içselleştirir. 2) Siyasi olarak Osmanlı Batı ilişkilerini tahlil eder. 3) Batıdaki değişim sürecini ve aydınlanma olgusunu ve sonuçlarını analiz eder. 4) Osmanlı döneminde çağdaşlaşma adına yapılan reformları öğrenir. 5) Çağdaşlaşma adına yapılan reformların siyasi ve toplumsal sonuçlarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Döneminde yapılan çağdaşlaşma hareketlerinin Tanzimat, Islahat, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinin toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimlerin kavratılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı Döneminde yapılan çağdaşlaşma hareketleri ve bunun toplumsal yansımaları
Dersin Amacı Osmanlı Döneminde yapılan çağdaşlaşma hareketleri ve bunun toplumsal yansımalarının kavratılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çağdaşlaşma Kavramı
2 Siyasi Olarak Osmanlı Batı İlişkileri
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
3 Batı’da Aydınlanma
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
4 Avrupa’da Düşünce, Bilim ve Teknoloji Alanındaki Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
5 Batı’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
6 Osmanlı’da İlk Reform Hareketleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
7 Askeri Reformlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
8 Eğitim Alanındaki Reformlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
9 Hukuk Alanında Reformlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
10 Tanzimat’ın İlanı
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
11 Kanun-i Esasi
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
12 Meşrutiyet’in İlanı
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
13 İttihat Terakki
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1996. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünca Tarihi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)