Ders Adı Evrensel Dinlerde Dini Gruplar
Ders Kodu 02FDB5122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Din kaynaklı sosyal grupların ortaya çıkışını kavrar. 2) Milli ve evrensel dinlerde grupların ortaya çıkış süreçleri tahlil eder. 3) Dini otorite ve karizma kavramları ve dinlerdeki rolünü öğrenir. 4) Dini grup araştırmalarını tahlil eder. 5) Dini grup araştırmalarında dikkat edilecek hususları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Günümüzde var olan dini gruplardan hareket ederek grupların incelenmesi, inceleme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilecek hususların ortaya konması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dini grupların objektif bir şekilde ele alınıp incelenmesi yeteneğinin kazandırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sırf Dini Grupların Genel Özellikleri
2 İlkel ve Milli Dinler Çerçevesinde Oluşan Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
3 Evrensel Dinler Bağlamında Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
4 Din Kurucusu
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
5 Din Kurucusunun Etrafında Oluşan İlk Dini Birlik
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
6 İlk Dini Birliklerin Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
7 Din Kurucusunun Vefatından Sonra Ortaya Çıkan Dini Gruplar
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
8 Dinlerde İkaz, İtiraz ve Protesto Hareketleri ve Sebepleri
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
9 Zühd ve Takva Hareketleri
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
10 İtizali Gruplar-Mezhepler
  Ön Hazırlık: Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Ankara.
11 Dini Grup Araştırmaları
12 Dini Grup Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
13 Dini Grup Araştırmalarında Yöntem
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul, 2001 TÜRKDOĞAN Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyolojik-Antropolojik Araştırma), İstanbul, 1995. GÜNGÖR, Erol, İslamın Bugünkü Meseleleri, İstanbul, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)