Ders Adı Temel Sosyoloji Akımları
Ders Kodu 02FDB5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-A. Yılmaz SOYYER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel Sosyoloji Akımlarının öğretimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Sosyoloji Akımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel Sosyoloji Akımlarının öğretimi
Dersin Amacı Temel Sosyoloji Akımlarının öğretimi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Marx ve görüşleri.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
2 Emek -sermaye anlayışı.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
3 Marxizm bir sosyoloji midir?
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
4 M. Weber ve görüşleri.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
5 Kapitalizm -dindarlık ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
6 Weberciliğin Türkiyeye girişi.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
7 Marxist Praksis kavramı.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
8 Sınav
9 Durkheim’in İlkel toplumların din hayatlarıyla ilgili görüşleri.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
10 Çağdaş sosyolojinin Türkiye’de etkileri.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
11 Bottomore ve sosyolojisi.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
12 J.Wach’ın Din Sosyolojisi anlayışı.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
13 R.Otto’nun Din Sosyolojisi anlayışı.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
14 Dini grup etkileşmelerinin kavramsal analizi.
  Ön Hazırlık: Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)