Ders Adı Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Ders Kodu 02FDB5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Osmanlı Devletinin son zamanlarında yapmış olduğu reformların siyasi ve sosyal sonuçlarını, toplumsal katmanlardaki yerini tahlil eder. 2) Çağdaş bir yönetim tarzı olarak cumhuriyet ve kazanımlarını içselleştirir. 3) Cumhuriyet dönemi çağdaşlaşma çalışmalarını irdeler. 4) Türk İnkılaplarını ve toplumsal yansımalarını kavrar. 5) Cumhuriyet dönemi dini hayattaki gelişmeleri tahlil eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde toplumun çağdaşlaşması için büyük adımlar atılmıştır. Atılan bu adımların günümüzle de bağlantılarının kurularak ele alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte özellikle toplumsal alanda yapılan reformların ve bu reformların toplumsal katmanlarda meydana getirdiği değişimin kavratılması.
Dersin Amacı Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte özellikle toplumsal alanda yapılan reformların ve bu reformların toplumsal katmanlarda meydana getirdiği değişimin kavratılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanzimat ve Toplumsal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
2 Meşrutiyet ve Toplumsal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
3 Saltanat, Hilafet, Cumhuriyet
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
4 Türk Toplumu ve Cumhuriyet
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
5 Türk Toplumu ve Milli Devlet
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
6 Cumhuriyet Dönemi İnkılâpları
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
7 Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
8 Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
9 İnkılâplar ve Türk Toplumu
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
10 Cumhuriyet Dönemi Dini Hayat
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
11 Türk Toplumu ve Çağdaş Medeniyet Seviyesi
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
12 İnkılâplar ve Sosyal Değişme
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
13 İnkılâplar ve Sosyal Bütünleşme
  Ön Hazırlık: Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev., Metin Kıratlı, Ankara, 1996. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünca Tarihi, İstanbul, 1994.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)