Ders Adı Din Kaynaklı Sosyal Gruplar
Ders Kodu 02FDB5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din kaynaklı sosyal grupların analiz edilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din tabanlı sosyal grupların incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din kaynaklı sosyal grupların öğrenilmesi
Dersin Amacı Din kaynaklı sosyal grupların öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal grup tanımı
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
2 Dini gruplar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
3 Sosyal grupların özellikleri
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
4 Sosyal grup çeşitleri
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
5 Gruplaşma olgusu
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
6 Tabii dini gruplar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
7 Dinden doğan gruplar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
8 Sınav
9 Din kaynaklı grupların yapısı
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
10 Dini grup ve toplum
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
11 Türkiyedeki dini gruplar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
12 Türkiyedeki din kaynaklı sosyal gruplar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
13 Temel tartışmalar
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
14 Sonuç ve değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Konya 1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)