Ders Adı Psikolojinin Temel Kavramları
Ders Kodu 02FDB5129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Habil ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Psikolojinin Temel Kavramları bilim dalı ile ilgili temel kaynakları ve kavramları, ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? Psikolojik bir yaklaşımla insan ve davranışını anlamak ve incelemek için gerekli birikim ve altyapı, hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Davranışın biyolojik temelleri, Duyum ve algı, Bellek, Öğrenme, Düşünce ve dil, Güdülenme, Duygu ve heyecan,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ? Psikolojik bir yaklaşımla insan ve davranışını anlamak ve incelemek için gerekli birikim ve altyapı, hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı Psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi edinme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikolojinin Temel Kavramları bilim dalının konusu, amacı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Tarihçesi, problemleri, kaynakları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Başlıca ekolleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Davranışın biyolojik temelleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Duyum ve algı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Bellek,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Öğrenme,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Düşünce ve dil,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Kavram ve problem çözme,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Güdülenme,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Günlük hayatta güdülenme,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Duygu ve heyecan,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 2
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 3
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 3
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 2
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Diğer Kaynaklar 1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Materyal
Dökümanlar 1. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 2. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 3. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993 4. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 5. GUILLAUME, Paul, Psikoloji, Çev. R. Şemin, İstanbul l970 6. MORGAN, Clifford T., Psikolojiye Giriş, Çev. S. Karakaş ve diğl., Hacettepe Yay., Ankara 1991
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer A decal and an end-of-year exam are held.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)