Ders Adı İbadet Psikolojisi
Ders Kodu 02FDB5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları YOK
Dersin Öğrenme Çıktıları ? İbadet Psikolojisi ile ilgili temel kavramları, ? İbadet çeşitleri ve bunların anlam ve fonksiyonları, dua ve kişilik , duanın sosyal ve kültürel önemi hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İbadetin anlamı ve fonksiyonları, ibadet ve kişilik , ibadet , toplum ve kültür
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Amacı İbadetin psikolojik yönünü kavrama, yorumlama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İbadet Psikolojisi ile ilgili temel kavramların tanımı ve açıklanması,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 İbadetin anlam ve kapsamı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 İbadet Psikolojisinin konusu ve amacı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 İbadet Psikolojisinin tarihçesi, araştırma alanları ve metotları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 İbadet Psikolojisinin problemleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 İbadetin çeşitleri , anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Namazın psikolojik anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Namazın psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Orucun psikolojik anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Orucun psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Zekatın psikolojik anlamı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Zekatın psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 3
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 1
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 3
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Diğer Kaynaklar -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Materyal
Dökümanlar -Certel, Hüseyin, 2010, Dinî Yaşantıda Kalite Sorunu, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi,Sayı: XXIV, s.33-65, Isparta. -Certel, Hüseyin, 2003, "Ebû Tâlib el-Mekkî'de Namazın Psikolojisi", Tasavvuf Dergisi, Sayı: X, s.137-146, Ankara. -Certel, Hüseyin, 1999, "Dinî Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi", Dini Araştırmalar, Sayı:IV, s.209-222, Ankara. -Certel,Hüseyin, 1998, "İslâmî İbadetlerin Psiko-sosyal İşlevleri", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, Sayı: III, s. 147-156. -Certel, Hüseyin, 2003, "Hacda Strese Yol Açan Sebepler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı:XII, s. 199-213, İstanbul. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiilî Şart ve Rükunlarıyla Namaz", Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.329-345, Erzurum. -Certel, Hüseyin, 1997, "Psiko-Sosyal Açıdan Zekât," Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s.347-359, Erzurum.
Ödevler yarıyıl sonunda teslim etmek üzere bir ödev verilir.
Sınavlar vize ve final olmak üzere iki sınav yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)