Ders Adı Din ve Şahsiyet İlişkileri
Ders Kodu 02FDB5133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 0- 0- 1-Habil ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Din ve Şahsiyet İlişkileri dersi ile ilgili temel kaynakları ve kavramları, ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? Kişilik ve din arasında ne gibi bir ilişki kurulabileceği, ? Kişiliğin oluşup gelişmesinde dinin rolü ne olduğu gibi konulara psikolojik açıklamalar getirme imkanına kavuşacaktır,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din ve şahsiyet kavramları, dini hayatın unsurları ve boyutları, Kişilik ve din ilişkisi,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri hakında bilgi vermek,
Dersin Amacı Dinin şahsiyet üzerindeki etkilerini, dinin yaşanış biçimlerindeki bireysel farklılıkları incelemek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Din ve Şahsiyet İlişkileri dersinin konusu, amacı, kaynakları, problemleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Din nedir, dinî hayatın unsurları ve boyutları nelerdir?
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Kişilik veya Şahsiyet nedir?
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Kişilik kuramları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Kişilik ve din ilişkisi,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Batılı psikologların dine bakışı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 S. Freud ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Freud?un psikoloji ve din anlayışının eleştirisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 C. G. Jung ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 E. Fromm ve din,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 A. Maslow ve din,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 V. Frankl ve din
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 2
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 2
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 1
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 2
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 3
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 2
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kitaplar, makaleler ve alan çalışmaları
Diğer Kaynaklar W.James, The Varieties of Religious Experience, 1983.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)