Ders Adı Değerler Psikolojisi
Ders Kodu 02FDB5134
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Değerler Psikolojisi ile ilgili temel kavramları, Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, Değer çeşitleri ve bunların anlam ve fonksiyonları, Değerlerin kişilik açısından önemi ve fonksiyonları, Değerlerin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Değer çeşitleri, anlam ve fonksiyonları, dini, ahlaki, sosyal, ekonomik, teorik ve estetik değerler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Amacı Değerlerin psikolojik yönünü kavrama, yorumlama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Değerler Psikolojisi ilgili temel kavramların tanımı ve açıklanması, değerlerin anlam ve kapsamı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Değerler Psikolojisinin konusu ve amacı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Değerler Psikolojisinin tarihçesi, araştırma alanları ve problemleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Değer çeşitleri, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Dini değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Ahlaki değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Sosyal değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Estetik değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Ekonomik değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Teorik ve bilimsel değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Siyasal değerler, anlam ve fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Değerler ve kişilik ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Değerler ve toplum ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 1
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 2
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 1
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 2
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 1
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 2
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 2
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 2
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 2
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -GÜNGÖR, Erol, Değerler Psikolojisi, ISBN:975-437-271-3, Ötüken Yay.,1994, İstanbul - GÜNGÖR, Erol, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, ISBN:975-437-172-5, Ötüken Yay., 1995, İstanbul - ÜNAL, Cavit, Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma, AÜDTCF Yay., 1981, Ankara - ŞERİF, Muzaffer, Sosyal Kuralların Psikolojisi, Çev. İ. Sandıkçıoğlu, Alan Yay., 1985, İstanbul BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, Türk Milletinin Manevî Değerleri, AKMB Yay., Ankara 2005
Diğer Kaynaklar - HÖKELEKLİ, Hayati (Editör), Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, ISBN:975-6324-26-0, Dem Yay., 2006, İstanbul - ŞENTÜRK, Habil, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Isparta 2005 - YAPICI, Asım- ZENGİN, Zeki Salih, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma:ÇÜ İlahiyat Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, C.1, S.4, İstanbul 2003
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)