Ders Adı Dini İletişim ve Rehberlik
Ders Kodu 02FDB5135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İletişimle ilgili temel kavramlar ve iletişim süreci ve iletişimin unsurları hakkında bilgi sahibi olmak. .2. Din- iletişim ilişkisi, dinî iletişim ve dinî iletişim engelleri ve çözüm yolları hakkında bilgi ve beceri kazanmak. 3. Yaşanan hayatta karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada inanç değerlerine dayalı çözüm üretebilme ve rehberlik yapabilme yeteneği kazanmak. 4. Etkili dinî iletişim becerisi sahibi olma, bu konuda edindiği bilgi ve becerileri ilgili kişi ve kurumlara aktarabilme yeteneği kazanma. 5. Din hizmetleri, din eğitimi ve dinî danışmanlık mesleklerinde çalışanlara rehberlik edebilecek uzmanlık alan bilgisine sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim sürecinin öğeleri, bireyler arası iletişimde kişisel sınırların önemi, iletişimde kişiliğin önemi, iletişimde duygusal ilişkilerin rolü, iletişimi engelleyen başlıca hususlar, dini iletişimin tanımı, önemi, gereği, dini iletişimde araçlar, etkili dini iletişimin önündeki engeller, bir dini iletişim modeli olarak Hz. Peygamber, dini rehberliğin gereği ve önemi, dini rehberlik ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulan alanlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program öğrenme çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Din hizmetleri, din eğitimi ve dinî danışmanlık mesleklerinin dayandığı iletişim ve rehberlik alanlarında bilinç oluşturmak ve bu alanlardaki sorunların çözümüne ilişkin bilimsel araştırma yapabilecek bilgi ve beceri kazanmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişim sürecinin temel öğeleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
2 Bireyler arası iletişimde kişisel sınırların önemi, iletişimde kişiliğin önemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
3 İletişimde duygusal ilişkilerin rolü,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
4 İletişimi engelleyen başlıca hususlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
5 Din- iletişim ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
6 Dinî iletişimin tanımı, önemi, gereği
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
7 Dinî iletişimde araçlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
8 Etkili dinî iletişimin önündeki engeller
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
9 Etkili dinî iletişimin önündeki engeller
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
10 Bir dinî iletişim modeli olarak Hz. Peygamber
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
11 Dinî rehberliğin tanımı, gereği ve önemi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
12 Batıda dinî danışmanlık hizmetleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
13 Hz. Peygamber’in hayatından dinî danışmanlık örnekleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
14 Dinî rehberlik ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulan alanlar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1-Doç. Dr. Hüseyin Certel, Dinî İletişim ve Rehberlik Ders Notu, Isparta, 2009. 2-Doç. Dr. Hüseyin Certel,” Din-İletişim İlişkisi ve Dinî İletişim Engelleri”, SDÜ İlahiyat Fak. Der., sayı:, ss.
Diğer Kaynaklar 1-Köylü, Mustafa, Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim, İkinci Bas., Ankara Okulu Yayınları, Ankara,2006. 2-Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yayınları, Samsun, 1998. 3-Cebeci, Suat, Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dinî İletişim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)