Ders Adı Modern Psikoloji Tarihi
Ders Kodu 02FDB5136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Modern Psikoloji Tarihi ve Ekolleri ile ilgili temel kaynakları, ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? Psikoloji ekolleri, bu görüşlerin birbirinden farklı ve birbirine benzer yönlerini, aralarındaki eleştirileri, ? Psikoloji tarihi içinde din psikolojinin doğuşu, hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Psikolojinin tarihi gelişimi, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, psikanaliz, gestalt psikolojisi, hümanistik ve bilişsel psikoloji
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ? Bilim dalının konusu, amacı, araştırma alanları ve metotları, diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Amacı Psikolojinin tarihi ve ekolleri hakkında bilgi edinme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Modern Psikoloji Tarihi ve Ekolleri ile ilgili temel kaynakların tanıtılması,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Modern Psikoloji Tarihi ve Ekollerinin konusu, amacı ve problemleri,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Psikoloji ekollerinin, bilim dalının konu ve metotlarına yaklaşımı üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkiler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Yapısalcılık (strukturcular)
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 İşlevselcilik (fonksiyoncular): Kuruluşu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 İşlevselcilikten kalan miras: Uygulamalı psikoloji
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Davranışçılık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Davranışçılık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 Gestalt psikolojisi,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 Psikanaliz,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 Hümanistik ve bilişsel psikoloji
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 Çağdaş psikolojinin problemleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 1
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 2
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 2
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 1
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 2
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 2
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 1
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 2
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 1
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. SCHULTZ, Duane P.– Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Çev. Y. Aslay, Kaknüs Yay., İstanbul 2001 2. CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kit. 1991 3. BAYMUR, Feriha, Genel Psikoloji, İstanbul 1990 4. ARKONAÇ, Sibel, Psikoloji, Alfa Yay., İstanbul 1993
Diğer Kaynaklar 1. ATKİNSON, Rita L.- Richard C. Atkinson- Ernest R. Hilgard, Psikolojiye Giriş, K. Atakay-M. Atakay-A, Yavuz, Sosyal Yay., I-II, İstanbul 1995 2. ÖZAKPINAR, Yılmaz, Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken Neş., İstanbul 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)