Ders Adı İbadetin Psikososyal Fonksiyonları
Ders Kodu 02FDB5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ? İbadet Psikolojisi ile ilgili temel kavramları, ? Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri, ? İbadet çeşitleri ve bunların anlam ve fonksiyonları, ? İbadet ve kişilik ilişkisi, ? İbadetin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları, hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İbadetin anlam, fonksiyonları ve çeşitleri, ibadet ve kişilik ilişkisi, ibadetin toplum ve kültür açısından önemi ve fonksiyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ? Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri,
Dersin Amacı İbadetin psikolojik yönünü kavrama, yorumlama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hac ve Umrenin psikolojik anlamı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
2 Hac ve Umrenin psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
3 Kurbanın psikolojik anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
4 Kurbanın psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
5 Duanın psikolojik anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
6 Duanın psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
7 Tövbe ve istiğfarın psikolojik anlamı,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
9 Tövbe ve istiğfarın psikososyal fonksiyonları,
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
10 İbadet ve kişilik ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
11 İbadet ve kişilik ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
12 İbadet ve toplum ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
13 İbadet ve toplum ilişkisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrenciler önceden verilen okumaları yapmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 2
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 2
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 1
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 3
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 3
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 2
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 1
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ULUDAĞ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, TDV Yay., Ankara 1989 ŞENTÜRK, Habil, “Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir Araştırma: SDÜ İlahiyat Fakültesi Örneği”, SDÜİF Dergisi, 2004/2, S.13, Isparta 2005 SEZEN, Yümni, Kurban ve Din, İz Yay., İstanbul 2004
Diğer Kaynaklar 1. PEKER, Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun 2000 2. HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, TDV Yay., Ankara 1993 3. ŞENTÜRK, Habil, Din Psikolojisi, Esra Yay., İstanbul 1997 4. ŞENTÜRK, Habil, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri, Isparta 2005 5. ŞENTÜRK, Habil, İbadet Psikolojisi, İz Yay., İstanbul 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)