Ders Adı Dinlerde Misyon
Ders Kodu 02FDB5145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nasuh GÜNAY
Dersin Yardımcıları Dr.Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr.Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Misyon ile ilgili temel kavramlar Farklı Dinlerin misyonun çalışmalarının analizi Misyon çalışmalarının genel özelliklerinin analizi Dinlerde Misyonun önemi ve değerini analiz etme Dinlerin Misyon metot ve stratejileri bunların teorik ve uygulama alanlarının tahlili
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Misyonla ilgili temel kavramlar, Çeşitli dinlerde misyon çalışmaları, dogu dinlerinde misyon, Hıristiyan misyonerliğinin tarihi, metotları, günümüzde misyon, İslam dininde tebliğ çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerin Misyonerlik faaliyetlerini kavrama
Dersin Amacı Dinlerin misyon çalışmalarını kavrama bilgisi becerisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Misyon, tebliğ, irşat kavramlarının tahlili, aralarındaki benzerlikler ve farklılıkları
2 Misyon çalışmalarının dinler açısından önemi
3 Doğu Dinlerinde Misyon çalışmaları: Hint menşeli Dini Gruplar
4 Hint menşeli Dini Gruplar
5 Budist Menşeli Dini grupların Misyon Çalışmaları
6 Budist Menşeli Dini grupların Misyon Çalışmaları
7 Ruhçu ve Uzaycı Dini Grupların Misyon Çalışmaları
8 İlahi kaynaklı dinlerde misyon çalışmaları: Yahudilikte
9 İslam dininde tebliği
10 Hıristiyanlıkta misyon çalışmaları:Tarihsel ve teolojik alt yapısı
11 Hıristiyan misyonerliğinin temel özellikleri
12 Hıristiyan misyonerliğinin metotları ve Çalışma alanları
13 Bağımsız dini Grupların Misyon Çalışmaları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006. NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Diğer Kaynaklar NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006. NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Materyal
Dökümanlar NAsuh GÜNAY, Günümüz Türkiyesinde Misyonerlik Faaliyetleri, Isparta 2006. NAsuh GÜNAY,Türkiyede YeniÇağ İnançları,Isparta 2011.
Ödevler
Sınavlar Yazılı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)