Ders Adı Din Fenomenolojisi
Ders Kodu 02FDB5148
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Nasuh GÜNAY,
Dersin Yardımcıları Dr. Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Fenemoloji ile ilgili temel kavramların tahlili Farklı Dinlerin Fenemolojik yönlerinin analizi Farklı Dinlerin Fenemolojik özelliklerinin kavranması Dinleri Tipolojilerine göre analiz etme Farklı Dinlerin Fenemolojik yönlerinin teorik ve uygulama alanları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kutsal Tabiat ve Kültsel Nesneler, Kutsal yerler, Kutsal zaman, kutsal sayılar, kutsal sözler, kutsal yazılar, dinlerin tipolojileri, ölüler kültü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerin Fenemolojik yönünü kavrama bilgisi becerisini kazanma
Dersin Amacı Farklı Dinlerin Fenemolojik özelliklerinin kavranması ve dinlerin Fenemolojik yönlerinin analizi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kutsal kavramı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
2 Kutsal tabiat ve kültsel nesneler: Taş,Dağ,Kaya ile İlgili İnançlar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
3 Kutsal Zamanlar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
4 Kutsal Zamanlar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
5 Kutsal Yerler
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
6 Kutsal Hayvanlar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
7 Kutsal Sözler
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
8 Sınav
9 Kutsal Yazılar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
10 Kutsal olarak görülen İnsanlar
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
11 Kutsal davranış ve İbadetler
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
12 Kutsal davranış ve İbadetler
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
13 Dinlerin Tipolojileri
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002, Mircai Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler TArihi, Kabalcı Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002, Mircai Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler TArihi, Kabalcı Yayınları, 2009.
Materyal
Dökümanlar Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenemolojisi, Isparta 2002, Mircai Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler TArihi, Kabalcı Yayınları, 2009.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)