Ders Adı Dinlerde Uluhiyet ve Nübüvvet
Ders Kodu 02FDB5149
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dinlerde tanrı kavramının analizi Tek tanrılı dinlerde tanrı düşüncesinin tahlili Çok Tanrılı dinlerde tanrı düşüncesinin tahlili Dinlerin peygamberlik düşüncesinin tahlili Bazı dinlerin kurucuları ve tipolojik özelliklerinin analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dinlerde tanrı kavramı, monoteist dinlerin tanrı anlayışı, politeist dinlerin tanrı anlayışları, dinlerin peygamberlik anlayışları, peygamberlik kavramına bağlı olarak vahiy, mucize anlayışları,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerin Tanrı anlayışları, peygamberlik anlayışlarını kavrama bilgisini kazanma
Dersin Amacı Dinlerde tanrı kavramını, dinlerin peygamberlik düşüncesini ve bazı dinlerin kurucuları tipolojik özelliklerini anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dinlerde tanrı düşüncesi
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
2 Tek tanrılı dinlerde tanrı anlayışı
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
3 Tanrı?nın özellikleri
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
4 Çok tanrılı dinlerin uluhiyet anlayışları
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
5 Putperestlik
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
6 Peygamber ve benzeri kavramların tahlili
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
7 The properties of the Prophet
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
8 Sınav
9 Dinlerin vahiy anlayışı
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
10 Din kurucularından Zerdüşt
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
11 Din kurucularından Buda
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
12 Konfüçyüs, Lautsu
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
13 Modern dönemde din kurucuları: Moon vb.
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon?un Öğretisinin Esasları,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Recep Kılıç; Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, İstanbul 2004,Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Georges Corm; 21. Yüzyılda Din Sorunu Çeviren: Şule Sönmez İstanbul, 2008. Mircea EliadeDinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt: 1 ve 2; Çeviren: Ali Berktay, İstanbul, 2003, Sun Myung Moon’un Öğretisinin Esasları,
Materyal
Dökümanlar Yazılı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)