Ders Adı Doğu Dinlerinde Misyon
Ders Kodu 02FDB5150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Doğu dinlerinin genel özellikleri Doğu dinlerindeki misyon anlayışı ve misyonda takip edilen metotların, çalışma usullerinin tespiti ve kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğu Dinlerinde görülen misyon faaliyetlerinin tarihçesi, metotları, çalışma şekilleri ve bu grupların misyon çalışmalarının günümüzdeki durumları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Doğu Dinlerinin misyon çalışmalarını ve metotlarının analizini yapabilme
Dersin Amacı Doğu Dinlerinde görülen misyon çalışmalarının tarihini, amaç yöntem ve çalışma şekillerini becerisini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hint Dini ve Özellikleri
2 Hint Dini ve Özellikleri
3 Hint Dini ve Misyon
4 Hint Dini Misyon Tarihi
5 Günümüz Hint Dininde Misyon Anlayışı
6 Ramakrişna
7 Transandantal Meditasyon
8 Transandantal Meditasyon
9 Ananda Marga, Brahma Kumaris
10 Shaja Yoga
11 Sai Baba
12 Budizm ve Reiki
13 Reiki
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Maharishi MAHESH YOGİ, Varlık Bilimi ve Yaşama Sanatı (çev. Sungur Pamir, Sehan Akkuş), İstanbul 1999, xxiii, xxiv. Sir James BOLEVARD, Meditasyon (çev. Şebnem Gürpınar), İstanbul 1993. Günümüz Türkiye'sinde Misyonerlik Faaliyetleri, Fakülte Kitabevi, Isparta2005; Günay, N., " Tarihi Süreç Açısından Budizm ve Öğretisi ", Arayışlar, 1, 173-193, (1999); Doç.Dr. GÜNAY,N., "Yoganın Mahiyeti ve Çeşitleri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 19, 2007/2, Isparta 2007,51-79, Hacer Çoban, Transandantal Meditasyon, Isparta 2005. Johannes F.BOECKEL, Pratik Meditasyon Tekniği (çev. Ercan Tuzcular), İstanbul 1996
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)