Ders Adı Eski Ahid'e Giriş
Ders Kodu 02FDB5151
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Azize Uygun
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Eski Ahid'in oluşum süreci Eski Ahid'in temel özelliklerinin analizi Eski Ahid'in içerdiği konuların tahlili Eski Ahid'in Yahudilik ve Yahudiler açısından öneminin analizi Eski Ahid'in İslam Kültürüne olan etkilerinin tespiti
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eski Ahid?in tarihi, içeriği ve bölümlerinin yorumu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eski Ahid bilgisini anlama
Dersin Amacı Eski Ahid bilgisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eski Ahid?in oluşum süreci ve Yahudilik Açısından Önemi
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
2 Eski Ahid?in İslam Kültürüne etkileri
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
3 Yaratılış Bölümü
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
4 Yaratılış Bölümü
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
5 Mısırdan Çıkış
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
6 Mısırdan Çıkış
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
7 Levililer, Çölde Sayım
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
8 Sınav
9 Yasanın Tekrarı
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
10 Yeşu
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
11 Hakimler
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
12 Mezmurlar
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
13 Süleyman?ın Meselleri
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 3
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 3
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
Materyal
Dökümanlar Kutsal Kitap, Tefsirleri ve Makaleler
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)