Ders Adı Dini Etnoloji
Ders Kodu 02FDB5152
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. NAsuh GÜNAY, Dr. Öğr.Üyesi Azize UYGUN, Dr. Öğr.Üyesi Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din, Etnoloji ve Dini Etnoloji, Popüler İnanç kavramları ve ilkeleri Halk inançlarının Popüler inançların doğası ve özelliklerinin analizlerinin yapılabilmesi. Varlığını devam ettiren halk inançlarının ve uygulamalarının tespitinin yapılması ve analiz edilmesi, varsa eski ve diğer dinlerle olan bağlantılarının tespit edilmesi. Halk inançlarının insan yaşamına etkilerinin tespitinin yapılabilmesi Halk inanç ve uygulamalarının tespitinde kullanılacak uygulama ve yöntemlerin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etnoloji ve dini etnoloji kavramları, dini etnolojinin konusu olan inanç ve uygulamaların tarihi yönü, insan hayatı ile ilgili inanç ve uygulamalar, agaç, ates, dag, veli kültü, büyü ve çesitleri, nazarla ilgili inançlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak.
Dersin Amacı Din anlayışı ile birlikte varlığını devam ettiren popüler inançlar da denilen Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Din, Dini Etnoloji, Popüler İnançlar, Halk İnançlarının kavramsal tahlili
2 Din, Dini Etnoloji, Popüler İnançlar, Halk İnançlarının kavramsal tahlili
3 Halk İnanç ve uygulamalarının tespitinde kullanılan yöntem ve araçlar
4 Halk İnanç ve uygulamalarının tespitinde kullanılan yöntem ve araçlar
5 İnsanların Halk İnanç ve pratiklerine başvurmalarının nedenleri ve etkiler Doğum İle İlgili İnanç ve Pratikler
6 İnsanların Halk İnanç ve pratiklerine başvurmalarının nedenleri ve etkiler
7 Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili İnançlar ve Başvurulan Pratikler Doğum İle İlgili İnanç ve Pratikler
8 Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili İnançlar ve Başvurulan Pratikler Doğum İle İlgili İnanç ve Pratikler
9 Çocukla İlgili İnanç ve Pratikler
10 Çocukla İlgili İnanç ve Pratikler
11 Evlenme İle İlgili İnanç ve Pratikler
12 Evlenme İle İlgili İnanç ve Pratikler
13 Ölüm ile İlgili İnanç ve Pratikler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 3 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Diğer Kaynaklar Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Materyal
Dökümanlar Hlak İnançları El Kitabı Ed: Durmuş ARIK, Ahmet Hikmet EROĞLU
Ödevler
Sınavlar Yazılı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)