Ders Adı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
Ders Kodu 02FDB5154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uzlaştırmacı ve Senkretik Kavramları ve Uzlaştırmacı Dinlerin özelliklerinin analizlerinin yapılabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uzlaştırmacı din ve senkretik kavramı ve tipolojisinin analizi
Dersin Amacı Uzlaştırmacı dini hareketleri tanıma özelliklerini kavrama bilgisini kazanma. Din anlayışı ile birlikte varlığını devam ettiren popüler inançlar da denilen Halk inançlarını ve uygulamalarını tanıma, yorumlama becerisini kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uzlaştırmacı ve Senkretik Kavramları
2 Dini Anlamda Uzlaştırmacı ve Senkretik Kavramları
3 Uzlaştırmacı Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Nedenleri
4 Uzlaştırmacı Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Nedenleri
5 Yahudi Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler Sencretic
6 Yahudi Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
7 Yahudi Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
8 Hristiyanlık Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
9 Hristiyanlık Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
10 İslam Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
11 İslam Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
12 Hint Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
13 Hint Dini Kaynaklı Uzlaştırmacı Yeni Dini Hareketler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Nasuh GÜNAY, " Uzlaştırmacı Dini Hareketler ", tabula rasa Sayı 3, 63-81, 2001; GÜNAY,N, "Dünya Kardeşlik Grubu(Piramitçiler veya Mevlanacılar", SDÜ İahiyat Fakülesi Dergisi,2003/2,ayı 11,s.1-62; Günay TÜMER, Yehova Şahitleri, İstanbul 1987; Abdurrahman KÜÇÜK, Dnmeler ve Dönmelik Tarihi, Ankara 1992; Mustafa Bıyık Küresel Bir Din Projesi Olarak Moonculuk: Tek Din, Tek Millet Oluşturma Projesi), İstanbul 2002, Ethem Ruhi Fığlalı, Kadiyanilik, İzmir 1986, Babilik ve Bahailik, Ankara1981, Hikmet Tanyu, Yehova Şahitleri, Ankara 1973; Günay Tümer, Yeni Dökümanlar Işığında Yehova Şahitliği, İstanbul 1987.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)