Ders Adı İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar
Ders Kodu 02FDB5155
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam Felsefesinde Ekoller
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Felsefesinin Tanımı ve Ekoller
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam felsefesinde ekollerin bilgisi
Dersin Amacı İslam Felsefesinin Tanımı ve Ekollerin analizi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam Felsefesinin Tanımı, yapısı ve özgünlüğü
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
2 İslâm'da felsefî düşüncenin Kaynakları
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
3 Felsefenin İslâm dünyasına Girişi
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
4 İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar Tabiiyyûn (Naturalistler), Dehriyyûn (Maddeciler), İhvan-ı Safa (İslâm ansiklopedistleri)
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
5 Meşşailik (Kindi, Farabi, İbn Sina)
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
6 İbn Miskeveyh, İbn Bacce, Nasireddin Tusi, İbn Rüşd
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
7 İşrakilik (Sühreverdi)
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
8 Vize
9 Meşşai ekole tepki:Gazzali
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
10 Bağımsız filozoflar (İbn Tufeyl, Ebu?l-Berekat Bağdadî)
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
11 İbn Arabi, Sadreddin Konevi, Mevlana,
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
12 İbn Haldun
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
13 İslam Düşüncesinin Osmanlı?ya İntikali
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
14 İslam Düşüncesinin Batı?ya İntikali
  Ön Hazırlık: 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam Felsefesinde Ekoller
Diğer Kaynaklar 1.- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998. 2.- Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 3.- Seyyid Hüseyin Nasr- Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)