Ders Adı Yeni Ahid'e Giriş
Ders Kodu 02FDB5156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Halit Ahmet Çiftçi
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni ahid öğretimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeni Ahid'e Giriş
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeni Ahid
Dersin Amacı Yeni Ahid'e Giriş
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yeni Ahid’in meydana geliş süreci
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
2 Yazarları hakkında bilgi
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
3 Yeni Ahid’i olusturan kitaplarınn incelenmesi, yorumu
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
4 Matta
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
5 Matta
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
6 Markos
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
7 Markos
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
8 Sınav
9 Luka
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
10 Yuhanna
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
11 Yuhanna
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
12 Diğer İnciller
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
13 Diğer İnciller
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Eski Ahit
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Eski Ahid
Materyal
Dökümanlar Eski Ahid
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)