Ders Adı İbn Sina Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5157
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İbn Sina felsefesini anlama İbn Sina felsefesinde Tanrı-âlem ilişkisini ortaya koyma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İbn Sina Felsefesinin ve İbn Sina Felsefesindeki zorunlu, mümkün, mümteni, varlık, yokluk gibi kavramların analizi yapılarak Tanrı-âlem ilişkisini inceleme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İbn Sina Felsefesini bütün boyutlarıyla analiz edebilme
Dersin Amacı İbn Sina Felsefesinin ve İbn Sina Felsefesindeki zorunlu, mümkün, mümteni, varlık, yokluk gibi kavramların analizi yapılarak Tanrı-âlem ilişkisinin kavratılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İbn Sina felsefesi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
2 Bilgi teorisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
3 İbn Sina'da Metafizik Düşünce ve zorunlu, mümkün ve mümteni kavramları
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
4 Zorunlu Varlık Tanrı ve Nitelikleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
5 Zorunlu Varlık Tanrı ve Nitelikleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
6 Tanrı'nın Varlığının Delilleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
7 Sudur Teorisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
8 İlliyet nazariyesi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
9 İlliyet nazariyesi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
10 Tanrı-âlem ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
11 Tanrı-âlem ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
12 Nefs teorisi
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
13 Nefs-beden ilişkisi ve Nefsin güçleri
  Ön Hazırlık: 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ‘İbn Sina Metafiziği’, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ‘İbn Sina’da Varlık Nazariyesi’, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ‘İbn Sina’da Bilgi Teorisi’, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ‘en-Necat’, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru’l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
14 Nefsin ölümden sonraki durumu (Eskatoloji)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İbn Sina Felsefesinin boyutları
Diğer Kaynaklar 1. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik I, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İbn Sina, Kitabu'ş-Şifa Metafizik II, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005. 3. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. Halil İbrahim Uçar, Klasik, İstanbul 2010. 4. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5. A. Kamil Cihan, İbn Sİna v e Gazzali'de Bilgi Teorisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1998. 6. Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAv Yayınları, İstanbul 2008. 7.- Atay, H., ?Farabi ve İbn Sina?ya Göre Yaratma?, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 8.- Altıntaş, H., ?İbn Sina Metafiziği?, ISBN: 975-17-1837-6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, Ankara, Türkiye. 9.- Atay, H., ?İbn Sina?da Varlık Nazariyesi?, ISBN: 975-17-2719-7, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 10.- Kuşpınar, B., ?İbn Sina?da Bilgi Teorisi?, ISBN: 975-11-0797.0, MEB Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 11.- İbn Sina, ?en-Necat?, I-II, (tah. Abdurrahman Ummeyra), Daru?l-Cîl, 1992, Beyrut, Lübnan.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)