Ders Adı Kutsal Kitaplar
Ders Kodu 02FDB5158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Azize UYGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kutsal Kitap kavramının analizi Kutsal Kitapların özelliklerinin tahlili Vahye dayanan dinlerin kutsal kitaplarının özelliklerinin analizi Kurucuya ait olduğuna inanılan kutsal kitapların özelliklerinin analizi Kutsal kitapların bir araya getiriliş evrelerinin tahlili
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zerdüştlüğe ait kutsal kitaplar, Hinduizm?e ait kutsal kitaplar, Budizm?e ait kutsal kitaplar, Taoizm?e ait kutsal yazılar ve içerikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Okuyucuya Kutsal Kitap kültürünü vermek
Dersin Amacı Dinlerin temelini oluşturan kutsal kitaplarını özellik ve içerik olarak tanıma bilgisini kazanma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kutsal ve Kutsal Kitap kavramı
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
2 Kuruculara ait olan Kutsal Kitapların özellikleri
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
3 Vahye dayanan dinlerin kutsal kitaplarının özelliklerinin analizi
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
4 Zerdüştlüğe ait kutsal kitaplar,
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
5 Zerdüştlüğe ait kutsal kitaplar,
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
6 Hinduizm?e ait kutsal kitaplar,
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
7 Hinduizm?e ait kutsal kitaplar,
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
8 Sınav
9 Budizm?e ait kutsal kitaplar
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
10 Budizm?e ait kutsal kitaplar
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
11 Budizm?e ait kutsal kitaplar
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
12 Taoizm?e ait kutsal yazılar ve içerikleri
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
13 Sih Dinine ait kutsal yazılar ve içerikleri
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: M.Siraç Bilgin Avesta Giriş; Vedalar,Lao-tzu,Taoizm, çev.Muhaddere Nabi Özerdim Ankara 1978. Adi Granth, E.G. Parrinder, Asian Religions, London 1977. Selections from the Upanishats - NSA , The Wisdom Of The Upanishats (1919) - Besant, Annie (1847-1933) Adyar ; Madras : Theosophical Publishing House, 1919
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Diğer Kaynaklar Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Materyal
Dökümanlar Süleyman Turan&Emine Battal, Dünya Dinlerinde Kutsal Kitaplar, STS Yayınları, Rize 2015.
Ödevler
Sınavlar Yazılı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)