Ders Adı Farabi Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5159
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kemal SÖZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farabi felsefesinde uzmanlık düzeyinde alan bilgisi edinme. Farabî’nin Tanrı anlayışı ve sıfatları hakkında düşüncelerini kavrama. Farabî düşüncesinde Ruh’a dair fikirlerini anlama. Farabî düşüncesinin etkilerini anlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Farabî’nin bilgi teorisi, Varlık anlayışı ve varlığın sahaları,Tanrı anlayışı ve Tanrı’nın sıfatları, Sudûr terisi ve Ruh hakkındaki düşüncelerine değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Farabî’nin bilgi teorisi, Tanrı anlayışı, Tanrı-evren ilişkisi, Ruh anlayışına dair düşüncelerini kavratmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Farabi’nin bilgi teorisi
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, Türkiye At Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye.
2 Farabi metafiziğinin konusu ve bölümleri
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye Şerif, M.M. (ed.), ‘Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri’, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye.
3 Varlık anlayışı, varlığın tanımı, sahaları
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
4 Varlık-mahiyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
5 Vacib ve mümkün varlık
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
6 Farabi’nin Tanrı anlayışı
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. Farabi, ‘el-Medinetü’l-Fâzıla’, (çev. N. Danışman), ISBN: 975.11.0311.8, MEB Yayınları, 1989, İstanbul, Türkiye.
7 Tanrı’nın varlığının delilleri
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
8 Tanrı’nın sıfatları
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
9 Sudur teorisi: Sudur mekanizması ve yaratma
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. Farabi, ‘el-Medinetü’l-Fâzıla’, (çev. N. Danışman), ISBN: 975.11.0311.8, MEB Yayınları, 1989, İstanbul, Türkiye.
10 Âlem anlayışı
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
11 Ruh nefis anlayışı
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. Farabi, ‘el-Medinetü’l-Fâzıla’, (çev. N. Danışman), ISBN: 975.11.0311.8, MEB Yayınları, 1989, İstanbul, Türkiye.
12 Ruh-beden ilişkisi
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. Farabi, ‘el-Medinetü’l-Fâzıla’, (çev. N. Danışman), ISBN: 975.11.0311.8, MEB Yayınları, 1989, İstanbul, Türkiye.
13 Ruhun kuvveleri ve insanî akıl
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
14 Farabi felsefesinin etkileri
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 10 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 190    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.- Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. 2.- Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, Türkiye. 3.- Şerif, M.M. (ed.), ‘Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri’, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. 4.- Farabi, ‘el-Medinetü’l-Fâzıla’, (çev. N. Danışman), ISBN: 975.11.0311.8, MEB Yayınları, 1989, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)