Ders Adı İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri
Ders Kodu 02FDB5162
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam felsefesinin Batı felsefesine etkilerinin ve etki etme yollarının açıklanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam felsefesinin Batı felsefesine etkileri incelenecektir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam felsefesinin Batı felsefesine etkilerinin ve etki etme yollarının kavratılması
Dersin Amacı İslam felsefesinin Batı felsefesine etkilerinin ve etki etme yollarının kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam felsefesinin Batıya geçiş şekli ve yolları
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
2 İslam felsefesinin Batıya geçiş şekli ve yolları
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
3 İslam felsefesinin Batıya geçiş şekli ve yolları
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
4 Arapçadan Latinceye tercümeler
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
5 Arapçadan Latinceye tercümeler
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
6 Batı felsefesine etki eden İslam filozofları
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
7 Kindi: Kindi?nin Latinceye çevrilen eserleri, Kindi?nin Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
8 Farabi: Farabi?nin Latinceye çevrilen eserleri, Farabi?nin Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
9 İbn Sina: İbn Sina'dan tercümeler, İbn Sina?nın Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
10 İbn Sina: İbn Sina?dan tercümeler, İbn Sina?nın Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
11 İbn Sina: İbn Sina?dan tercümeler, İbn Sina?nın Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
12 Gazzali: Gazzali?nin Latinceye çevrilen eserleri, Gazzali?nin Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
13 İbn Bacce: Latinceye çevrilen eserleri, Batı filozoflarına tesirleri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
14 İbn Rüşd: İbn Rüşd?ün Batı Felsefesine Etkileri
  Ön Hazırlık: Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu islam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkisinin Boyutları
Diğer Kaynaklar Charles E. Butterworth-Blake Andree Kessel, İslam Felsefesinin Avrupa'ya Girişi, trc. Ömer Mahir Alper, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001. H. Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)