Ders Adı İlkçağ ve Ortaçağ Din Felsefesi Metinleri
Ders Kodu 02FDB5163
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İlkçağ ve ortaçağ din felsefesi metinlerini öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İlkçağ ve ortaçağ din felsefesi metinleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İlkçağ ve ortaçağ din felsefesi metinleri öğretimi
Dersin Amacı İlkçağ ve ortaçağ din felsefesi metinleri
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sokrat öncesi döneme örnek, Ksenophanes?in Tanrı anlayışı ve Eski Yunan Düşüncesinin Tanrı anlayışıyla karşılaştırma (Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984, s. 51-56.)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003; Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
2 Sokrates?in Din Felsefesi, Sokrates?in Savunması kitabından onun Tanrı, hayat, iman, ölüm vb. konulardaki görüşleri
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
3 Platon?dan Tanrı anlayışı, ruh beden ilişkisi, Tanrı alem ilişkisi ile ilgili bazı bölümler, Yasalar kitabı 10. bölüm ve Din Ahlak bölümü (Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, s.181)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
4 Aristoteles?in Metafizik kitabından IV. Kitap I. Bölüm Metafizik: Varlık Olmak Bakımından Varlığın Bilimi, (Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996. )
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003; Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan.
5 Aristoteles?den bölümler XII. Kitap 6. Bölüm Ezeli-ebedi bir ilk hareket ettiricinin zorunluluğu, XII. Kitap 6. Bölüm 9. Bölüm Tanrısal Aklın Mahiyeti
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
6 Plotinos ve yeni Platon?culuk, Dokuzlar adlı kitaptan bir ya da Tanrı, (Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s.62-66.)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
7 Ortaçağ Felsefesi, Aurelius Augustinus, İtiraflar kitabından bölümler, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius?un Felsefenin Tesellisi Üzerine kitabından bölümler, (Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 67-110.)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
8 vize
9 Thomas Aquinas?dan ve Anselmus?tan Proslogion II-IV. bölümleri (Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 165-206.)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
10 Kindi?den ?Allah?ın Birliği ve Alemin Sonsuzluğu Üzerine? ve ?Din-Felsefe İlişkisi? isimli risalelerinden bölümler (Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003, s. 23 vd, 37 vd.)
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
11 Fârâbî?den Uyunu?l-mesail isimli eserinden Zorunlu varlık olan tanrı?nın nitelikleri, Tanrı alem ilişkisi ve Kozmolojik akıllar teorisi bölümleri
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003
12 İbn Sînâ?dan Fi?l-inaye ve beyani keyfiyyeti duhuli?ş-şer risalesinden kötülük problemiyle ilgili görüşlerinin okunması,
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003
13 İbn Sînâ?dan er-risaletü?l-arşiyye isimli risalesinden Tanrı?nın sıfatlarıyla ilgili görüşlerinin okunması
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003
14 Ghazali?nin İhya isimli eserinden ?mümkün alemlerin en iyisi? bölümünün okunması
  Ön Hazırlık: Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003 Walter Kranz, Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1984;Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt yayınları, Samsun, 1997.Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996.
Materyal
Dökümanlar Betül Çötüksöken-Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik yayınları, İstanbul, 2003
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)