Ders Adı İbn Rüşd'de Metafizik Düşünce
Ders Kodu 02FDB5164
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İbn Rüşd düşüncesinde metafizik konulara ilişkin teorik ve uygulamalı araştırma yapabilme becerisini kazanma. İbn Rüşd?ün metafizik?e ait düşüncelerine ilişkin uzmanlık düzeyinde alan bilgisine sahip olma. Felsefe-din ilişkisine dair bilgi edinerek günümüzdeki durumunu değerlendirme. İbn Rüşd?ün düşüncelerinin kendinden sonraki dönemlerdeki etkilerini kavrama ve değerlendirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İbn Rüşd?ün varlık anlayışı, bilgi anlayışı, Tanrı-âlem ilişkisi, nefs teorisi, din-felsefese ilişkisine dair düşünceleri incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İbn Rüşd?ün varlık anlayışı, Tanrı-âlem ilişkisi, nefs teorisi, din-felsefese ilişkisine ilişkin bilgileri kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İbn Rüşd’e göre bilginin imkânı, kaynağı ve türleri
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
2 Cisim ve türleri, değişim ve türleri, mekân ve zaman
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
3 İbn Rüşd’ün metafizik anlayışı
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
4 Varlık-mahiyet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
5 Varlık ilkeleri ve türleri
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
6 Tanrı’nın varlığı ve delilleri
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
7 Tanrı’nın sıfatları
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
8 Tanrı-âlem ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
9 Nefsin varlığı ve güçleri
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
10 Nefs-beden ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
11 Nefsin ölümsüzlüğü
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
12 Din-felsefe ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. Şerif, M.M. (ed.), ‘Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri’, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. İbn Rüşd, ‘Faslû’l-Makal, Felsefe-Din İlişkisi, (çev. B. Karlığa), ISBN: 975-350-027-0, İşaret Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye.
13 İbn Rüşd’ün Tehafüt’ünde ele aldığı temel konular
  Ön Hazırlık: İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı), (çev. Kemal Işık-Mehmet Dağ), O.M.Ü. Yayınları, 1986, Samsun, Türkiye. Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye.
14 İbn Rüşd’ün etkileri
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.- Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 2.- Şerif, M.M. (ed.), ‘Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri’, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. 3.- İbn Rüşd, ‘Faslû’l-Makal, Felsefe-Din İlişkisi, (çev. B. Karlığa), ISBN: 975-350-027-0, İşaret Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye.
Diğer Kaynaklar 1.- Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 2.- Şerif, M.M. (ed.), ‘Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri’, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. 3.- İbn Rüşd, ‘Faslû’l-Makal, Felsefe-Din İlişkisi, (çev. B. Karlığa), ISBN: 975-350-027-0, İşaret Yayınları, 1992, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)