Ders Adı Din Felsefesinde Tanrı Sorunu
Ders Kodu 02FDB5166
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din kavramının öğrenilmesi Felsefe kavramının öğrenilmesi Din felsefesinin temel problemlerinin öğrenilmesi Temel dini argümanların analiz edilmesi Alan hakkında bilgi sahibi olunması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din felsefesinin iman, vahiy, nübüvvet, kötülük problemi, ölüm, tanrının varlığı gibi temel konularının tartışılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Din felsefesinin ve temel problemlerinin kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanrı?nın bilinmesinin mahiyeti
  Ön Hazırlık: 1.William Alston, Perceiving God, 2. Paul K. Moser, Arnold V. Nat, Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches, 3. M. Sait Reçber, Tanrı?yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, 4. Plantinga ve Wolterstorff, Faith and Rationality, Yeager Hudson, The Philosophy of Religion;
2 Tanrı?nın bilinemezliği sorunu
  Ön Hazırlık: 1.William Alston, Perceiving God, 2. Paul K. Moser, Arnold V. Nat, Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches, 3. M. Sait Reçber, Tanrı?yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, 4. Plantinga ve Wolterstorff, Faith and Rationality, Yeager Hudson, The Philosophy of Religion;
3 Tanrı?yı tecrübe ile bilmek, Dini ve mistik tecrübe
  Ön Hazırlık: 1.William Alston, Perceiving God, 2. Paul K. Moser, Arnold V. Nat, Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches, 3. M. Sait Reçber, Tanrı?yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, 4. Plantinga ve Wolterstorff, Faith and Rationality, Yeager Hudson, The Philosophy of Religion;
4 Tanrı?yı akılla bilmek, Tanrı inancının doğrulanması
  Ön Hazırlık: 1.William Alston, Perceiving God, 2. Paul K. Moser, Arnold V. Nat, Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches, 3. M. Sait Reçber, Tanrı?yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, 4. Plantinga ve Wolterstorff, Faith and Rationality, Yeager Hudson, The Philosophy of Religion;
5 Modern Bilim teorilerine göre Tanrı?nın varlığı ve kanıtlanması sorunu
  Ön Hazırlık: Caner Taslaman, Big Bang ve Tanrı; C. Taslaman, Evrim Teorisi felsefe ve Tanrı; C. Taslaman, Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı; C. Taslaman, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı; Şahin Efil, Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin Birliği ve Çokluğu Problemi; Ferit Uslu, Tanrı ve Fizik.
6 Ateizm problemi ve Tanrı?nın varlığına karşı deliller
  Ön Hazırlık: Aydın Topaloğlu, Teizm ve Ateizm, Adnan Aslan, Tanrı'nın varlığının kanıtlanması, Ateist Din Felsefesi Eleştirisi, Etienne Gilson, Ateizm, Richard Dawkin, Tanrı Yanılgısı, Aliye Çınar, Tanrı Yanılgısı Üzerine, Antony Flow, Yanılmışım Tanrı Varmış.
7 Çağdaş ateistler ve görüşleri, doğa, sosyal bilimler ve modernitenin dini inanca ve Tanrı algısına etkileri
  Ön Hazırlık: Aydın Topaloğlu, Teizm ve Ateizm, Adnan Aslan, Tanrı'nın varlığının kanıtlanması, Ateist Din Felsefesi Eleştirisi, Etienne Gilson, Ateizm, Richard Dawkin, Tanrı Yanılgısı, Aliye Çınar, Tanrı Yanılgısı Üzerine, Antony Flow, Yanılmışım Tanrı Varmış.
8 Vize
9 Tanrı?nın ifade ediliş problemi
  Ön Hazırlık: David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion; Fredick Fere, Din Dilinin anlamı; Zeki Özcan, Din felsefesi yazıları, Turan Koç, Din Dili, W. T. Blockstone, Dinsel Bilgi Sorunu, M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, Necdet Çağıl, Dİn Dili ve Mecaz, A.J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık
10 Din dili ve sembolizm
  Ön Hazırlık: David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion; Fredick Fere, Din Dilinin anlamı; Zeki Özcan, Din felsefesi yazıları, Turan Koç, Din Dili, W. T. Blockstone, Dinsel Bilgi Sorunu, M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, Necdet Çağıl, Dİn Dili ve Mecaz, A.J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık
11 Tanrı?nın sıfatları problemi
  Ön Hazırlık: R. Swinburne, The Coherence of Theism, Thomas V. Morris (ed) The Concept of God, C. Hartshorne, Divine Relativity, M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion
12 Tanrı?nın birliği, basitliği, yaratıcı Tanrı vasfı
  Ön Hazırlık: R. Swinburne, The Coherence of Theism, Thomas V. Morris (ed) The Concept of God, C. Hartshorne, Divine Relativity M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion
13 Tanrı?nın ezeli, ebedi olması
  Ön Hazırlık: R. Swinburne, The Coherence of Theism, Thomas V. Morris (ed) The Concept of God, C. Hartshorne, Divine Relativity M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion
14 Tanrı?nın kudret, ilim ve irade sıfatları
  Ön Hazırlık: R. Swinburne, The Coherence of Theism, Thomas V. Morris (ed) The Concept of God, C. Hartshorne, Divine Relativity M. Peterson vd., Akıl ve İnanç, David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Paul F. Knitter, One Earth Many Religions; David A. Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion; Doğan Özlem, Günümüzde Felsefe Disiplinleri 1.William Alston, Perceiving God, 2. Paul K. Moser, Arnold V. Nat, Human Knowledge: Classical and Contemporary Approaches, 3. M. Sait Reçber, Tanrı?yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, 4. Plantinga ve Wolterstorff, Faith and Rationality, Yeager Hudson, The Philosophy of Religion;
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)