Ders Adı Felsefe Problemleri
Ders Kodu 02FDB5167
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Felsefe tarihini ve temel felsefe sorunlarını bilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uygarlık tarihi boyunca felsefe problemleri ve problemçözümleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe tarihini ve temel felsefe sorunlarını tartışmak
Dersin Amacı Felsefe tarihinde varlık, bilgi değer sorunlarının izlerini sürmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yunan Kültürü öncesi kültürlerde temel düşünce problemleri ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
2 Antik Çağ’da Felsefi sorunların kaynağı olarak mitoloji.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
3 Yunan kültüründe felsefe; ortaya çıkışı ve kazandığı kimliğin temel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
4 Sorun belirleyici ve sorunu çözümleyici olarak felsefenin yöntemi.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
5 Felsefenin ana problemi olarak “doğa” ve onun açıklanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
6 Antik Dönem’den Çağdaş Felsefeye felsefede değişmeyen sorunlar: Varlık, bilgi ve değer sorunları.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
7 Varlık sorunlarını değerlendirmede tarihi seyirde oluşan yaklaşım farklılıkları.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
8 Ara Sınav
9 Felsefe dışı alanlar ile felsefenin varlık sorununa yaklaşım farklılık ve benzerlikleri
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
10 Bilgi sorunlarını değerlendirmede tarihi seyirde oluşan felsefi yaklaşım farklılıkları.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
11 Felsefe dışı alanlar ile felsefenin bilgi sorununa yaklaşım farklılık ve benzerlikleri.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
12 Değer sorunlarına tarihi seyirde oluşan felsefi yaklaşım farklılıkları.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
13 Felsefenin problem paylaştığı alanlarla ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
14 Felsefenin konusu olarak bilim ve Bilimin ortaya çıkardığı problemlere felsefenin çözüm önerleri.
  Ön Hazırlık: Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 191    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
Diğer Kaynaklar Felsefe Sorunları, Bertrand Russell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)