Ders Adı 17. yy'dan Günümüze Din Felsefesi Metinleri
Ders Kodu 02FDB5168
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din felsefesi bakış açısıyla temel problemlerini tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din felsefesi bakış açısıyla felsefenin temel kavramları ve konuları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Din felsefesi bakış açısıyla temel problemleri, ekolleri ve kavramları ile anlamaya çalışmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Descartes ve ontolojik delil anlayışı, Metafizik Düşünceler Kitabından üçüncü ve beşinci Düşünce
  Ön Hazırlık: Descartes, İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, çev. Mehmet karahasan, Maarif mat., 1943
2 Spinoza ve Panteist Düşünce
  Ön Hazırlık: Spinoza, İlahiyat / Peygamberlik Hakkında İlahiyat Yazılarından Seçmeler, çev. Veysel Aytaman, Salyangoz yayınları, İstanbul, 2006; Spinoza, Etika, Çev. H.Z. Ülken, Dost Kitapevi, İstanbul, 2009.
3 Leibniz, monadları ve Tanrı alem anlayışı
  Ön Hazırlık: Leibniz, Monodoloji, MEB yayınları, Ankara, 1988.
4 D. Hume'un Düzen delili ve Dogal Din Konusundaki Görüşleri Din Üstüne kitabından ikinci ve On ikinci ayırım
  Ön Hazırlık: D. Hume, Din Üstüne, çev. Mete Tuncay, İmge Kitapevi, Ankara, 1995.
5 Kant?ın metafizik anlayışı, delilleri eleştirisi ontolojik eleştirisi için saf aklın eleştirisinden bölümler c.3, sec.4, c.3 s.5, s.6,
  Ön Hazırlık: Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea yayınları, İstanbul,1993; Kant, Ahlak Metafiziğini Temellendirme, çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1984; Kant, Pratik Usun Eleştirisi, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say yayınları, İstanbul, 1996.
6 Kant'ın ahlâk delili, Pratik aklın eleştirisi kitabından bölümler, s.191 vd.
  Ön Hazırlık: Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea yayınları, İstanbul,1993; Kant, Ahlak Metafiziğini Temellendirme, çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1984.
7 William Paley?in Dogal Teoloji anlayışı, Cafer Sadık Yaran?ın Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi kitabından s.79
  Ön Hazırlık: Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s.79.
8 Vize
9 S. Kierkegaard?ın iman ve Fideizm anlayışı Kahkaha benden yana ve Korku ve Titreme kitaplarındaki bazı bölümlerle Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, s. 187 okunmasıyla incelenecek
  Ön Hazırlık: S. Kiergaard, Korku ve Titreme; S. K., Kahkaha Benden Yana, çev. Nedim Çatlı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997.
10 B. Russel?in Ölümsüzlük konusundaki görüşleri Niçin Hristiyan değilim Kitabından bölümler
  Ön Hazırlık: B. Russel, Niçin Hıristiyan Değilim?, çev. Emre Özkan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, trs, s.65-69
11 A. J. Ayer?in Dil Doğruluk ve Mantık kitabından Din Dili ile ilgili bölümler
  Ön Hazırlık: A. J. Ayer?in Dil Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis yayınları, İstanbul, 1984, s. 13 vd., s.29 vd., s. 110 vd.
12 R. Swinburne?a göre Kötülük problemi Tanrı var mı kitabından bölümler s.85-104 ve Tasarım kanıtı Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s. 85.
  Ön Hazırlık: R. Swinburne, Tanrı var mı? Çev. Muhsin Akbaş, Arasta yayınları, Bursa, 2001, s.85-104; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s. 85.
13 L.J. Mackie?nin Kötülük Problemi Hakkındaki Görüşleri
  Ön Hazırlık: Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis yayınları, Ankara, 2003, s.81-96; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s.135
14 John Hick?in Dini çoğulculuk konusundaki görüşleri, İnançların Gökkuşağı adlı kitabından s.66-83.
  Ön Hazırlık: John Hick?in İnançların Gökkuşağı, çev. Mahmut Aydın, Ankara Okulu yayınları, Ankara, 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 8 48
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Seçilmiş Metinler Descartes, İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler, çev. Mehmet karahasan, Maarif mat., 1943 Spinoza, İlahiyat / Peygamberlik Hakkında İlahiyat Yazılarından Seçmeler, çev. Veysel Aytaman, Salyangoz yayınları, İstanbul, 2006; Spinoza, Etika, Çev. H.Z. Ülken, Dost Kitapevi, İstanbul, 2009. Leibniz, Monodoloji, MEB yayınları, Ankara, 1988. D. Hume, Din Üstüne, çev. Mete Tuncay, İmge Kitapevi, Ankara, 1995. Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea yayınları, İstanbul,1993; Kant, Ahlak Metafiziğini Temellendirme, çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1984; Kant, Pratik Usun Eleştirisi, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say yayınları, İstanbul, 1996. Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s.79. S. Kiergaard, Korku ve Titreme; S. K., Kahkaha Benden Yana, çev. Nedim Çatlı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997. B. Russel, Niçin Hıristiyan Değilim?, çev. Emre Özkan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, trs, s.65-69. A. J. Ayer?in Dil Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis yayınları, İstanbul, 1984, s. 13 vd., s.29 vd., s. 110 vd. R. Swinburne, Tanrı var mı? Çev. Muhsin Akbaş, Arasta yayınları, Bursa, 2001, s.85-104; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s. 85. R. Swinburne, Tanrı var mı? Çev. Muhsin Akbaş, Arasta yayınları, Bursa, 2001, s.85-104; Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları, Samsun, 1997,s. 85. Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis yayınları, Ankara, 2003, s.81-96. John Hick?in İnançların Gökkuşağı, çev. Mahmut Aydın, Ankara Okulu yayınları, Ankara, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)