Ders Adı Değerler Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5169
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Değerler Felsefesi ile ilgili temel kavramları, ahlak teorileri, Felsefi ahlak öğretileri, Etik, değer ve moral kavramlarının öğrenilmesi ve pratikle ilişkisinin belirginleşmesi Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri Değer Teorilerini oluşturan temel unsurların araştırılması ve genel bir bakışın oluşması Değer alanıyla ilgili ön plana çıkan düşüncelerin irdelenmesi, temsilcilerinin ve onlara ait metinlerin incelenmesi Değerler felsefesinin temel sorunlarını gerektiği şekilde kavrama ve bu sorunları değişik felsefi açılardan irdeleyebilme ve gerekli kaynakları tanıma ve anlama yeteneği kazandırır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Değerler felsefesinin temel sorunları, Olgu-değer ilişkisi, değer ve değer yargıları, değerlerin yapısı, kapsamı, kaynağı, değerlerin var olup olmadıkları gibi konular değerler felsefesi içinde incelenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Değerler felsefesinin bazı temel kavramlarını ve problemlerini anlamak. Değerler felsefesinin temel sorunları,ları değişik felsefi açılardan irdeleyebilme ve gerekli kaynakları tanıma ve anlama yeteneği kazandırır,
Dersin Amacı Değerin yapısı, oluşumu ve gerçeklikle ilişkisinin ana hatlarını ortaya koymak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Değerler Felsefesiyle ilgili temel kavramların ortaya konulması
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001.
2 Değerler felsefesinin temel inceleme alanları ve yöntemleri konusunda farklı görüşlerin ortaya konulması
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
3 Olgu değer ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
4 Değerlerin meydana gelişi
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
5 Değer ve değer yargıları
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
6 Değerlerin yapısı
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
7 Değerlerin kapsamı
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
8 Değerlerin var olup olmadıkları konusundaki tartışmalar
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
9 Vize
10 Değerlerin değeri problemi
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
11 Ahlaki değerler (iyi-kötü kavramları)
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
12 Estetik ve diğer değerler (güzel-çirkin, doğru-yanlış)
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
13 Evrensel değerler
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
14 Küreselleşme ve değerlerin değişebilirliği ile ilgili güncel tartışmalar
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bedia Akarsu, Ahlak öğretileri, İstanbul 1970. Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
Diğer Kaynaklar Kuçuradi, Ionna İnsan ve Değerleri, Ankara, 1998. Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Massachusetts, 1967. Rescher, Nicholas, Introduction to Value Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1969. Allen, R. T., The Structure of Value, Ashgate publish, 1993. Findlay, J.N., Axiolojical Ethics, Macmillan press, 1970. Yalçın, Şehabettin, ed. Bilgi ve Değer, Ankara, 2002. Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, İstanbul, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)