Ders Adı Din-Bilim İlişkisi
Ders Kodu 02FDB5172
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları dinin bilime ve bilimin dine olan bakış açılarının kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği bilim ile din arasındaki çatışma, uzlaşma ve ilişkisizlik boyutlarının tespiti, örnek metinlerin okunması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri din ve bilim arasındaki ilişkilerin öğretilmesi
Dersin Amacı din ile bilim arasındaki ilişkilerin ortaya konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 dinin bilime bakışı
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
2 din bilimsel gelişmeye engel midir
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
3 bilimin dine bakışı
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
4 bilimin din ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
5 dinin bilim ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
6 ortak konular
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
7 din ile bilim çatışır diyenlerin görüşleri
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
8 vize
9 bilim ile din çatışmaz diyenlerin görüşleri ve argümanları
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
10 bilim ile din arasında ilişsizliği savunanların görüşleri ve gerekçeler
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
11 yeni bilimsel gelişmeler ışığında dine bakış
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
12 dinsel argümanların modern bilim karşısındaki konumlanışı
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
13 Tanrı odaklı düşünme biçimleri
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
14 din odaklı düşünme biçimleri
  Ön Hazırlık: Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bilim ve Din, Ian G. Barbour (Çev. N. Mehdi-M. Camal), İnsan Yayınları, İstanbul 2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)