Ders Adı Bilim Tarihi ve Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5173
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları felsefenin bir bölümü olan bilim felsefesini ve bilim tarihini birbirleriyle ilişkili olarak kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği bilim tarihi ile bilim felsefesi arasındaki ilişkileri ortaya koyacak metinlerden yola çıkarak tüm süreci analiz etme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri bilim tarihi ve felsefesini tarihsel süreç içerisinde ele alma
Dersin Amacı bilim tarihi ve felsefesinin gelişim öyküsünün ortaya konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 bilimin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
2 bilimin gelişme koşulları
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
3 bilim felsefesinin ortaya çıkışı ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
4 bilim tarihi ve felsefe ilişkisi
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
5 bilimsel düşüncenin kökenleri
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
6 babilden yunan medeniyetine bilim tarihinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
7 mısır ve sümerlerde bilim
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
8 vize
9 antik yunanda bilim ve felsefe
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
10 ilk teorisyenler
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
11 romalılarda bilim ve felsefe
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
12 ortaçağ avrupasında bilim ve felsefe
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
13 islam dünyasında bilim ve felsefe
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
14 rönesans ve modern bilim - felsefe ilişkisi
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 2
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 8 48
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Nejat Bozkurt, Bilim tarihi ve felsefesi, Sarmal Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)