Ders Adı Etik ve Din Felsefesi Problemleri
Ders Kodu 02FDB5174
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ahlak Felsefesi ile ilgili temel kavramları, ahlak teorileri, Felsefi ahlak öğretileri, Etik ve moral kavramları Bilim dalının amacı, konusu, araştırma alanları, görevleri ve diğer bilimler arasındaki yeri ve problemleri Ahlak Teorilerini oluşturan temel unsurlar ve bunların anlam ve işlevleri Belirli Ahlak ? etik akımları ve bu akımların temsilciline ait temel metinlerin incelenmesi ve konuyla ilgili bilgi sahibi olma Ahlak felsefesinin temel sorunlarını gerektiği şekilde kavrama ve bu sorunları değişik felsefi açılardan irdeleyebilme ve gerekli kaynakları tanıma ve anlama yeteneği kazandırır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahlaki değerler (iyi-kötü kavramları); Mutluluk ahlakı, vazife ahlakı, varoluşçu ahlak, ahlaksızlık ahlakı; Sosyolojik ahlak, psikolojik ahlak, biyolojik ahlak, İslam ahlakı; Ahlaki davranışlar ve özellikleri; Ahlaki yargı kavramı; Ahlaki eylemlerin kaynağı ve ahlakı temellendirme problemi; Ahlaki davranışlarda gaye ve vazifelerin niteliği problemi; Ahlaki özgürlük, ahlaki sorumluluk ve ahlak kanunu kavramları Vazife anlayışı, ahlakta hak ve hukuk kavramı, ahlaki vicdan, vicdanın değeri ve onu etkileyen faktörler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Ahlak felsefesinin kavramları, konularını, problemlerini anlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İyi ve kötü kavramlarına amaç yükleme çabaları
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
2 Mutluluk ahlakı
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
3 Vazife ahlakı
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
4 Varoluşçu ahlak
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
5 immoralisme
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
6 Sosyal ahlak
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
7 Psikolojik ahlak
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
8 Biyolojik ahlak
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
9 Vize
10 İslam ahlakı
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul , 2006
11 Ahlaki iyi ve ahlaki kötü kavramları
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul , 2006
12 Ahlaki davranışların niteliği
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
13 Ahlaki yargı
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
14 Ahlakın değişmesi konusu
  Ön Hazırlık: Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 10 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alasdair Maclntyre, Etikin Kısa Tarihi, İstanbul 2001. Singer, P. (Ed.) (1993). A Companion To Ethics, Massachusetts: Blackwell. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul , 2006
Diğer Kaynaklar Hüsameddin Erdem, Ahlaka Giriş, Konya 1993
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)