Ders Adı Sistematik Felsefe
Ders Kodu 02FDB5178
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Felsefenin terim ve kavramlarına hakim olma. Felsefe metnini değerlendirmeyi öğrenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgi Teorisi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Varlık Felsefesi, İnsan Felsefesi, Kültür Felsefesi, Toplum Felsefesi, Değerler, Dil Felsefesi, Tarih Felsefesi gibi alanlarında çalışmalarda bulunulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Sistematik felsefe, felsefe¬yi tarihsel bir açıdan ele alan yaklaşımlardan farklı olarak, felsefenin epistemoloji, ontoloji, değer gibi alanlarında felsefi yöntemleri kullanıp, analiz ve eleştiriyi ve bu arada, yeni felsefi bilgiler üretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi Teorisi,
  Ön Hazırlık: Alparslan AÇIKGENÇ, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, 2002 A. Kadir ÇÜÇEN, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, 2001 Hüsamettin ERDEM, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er yayınları 1999
2 Bilgi Teorisi,
  Ön Hazırlık: Alparslan AÇIKGENÇ, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, 2002 A. Kadir ÇÜÇEN, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, 2001 Doğan ÖZLEM, Kavram Ve Düşünce 2008, inkılap kitapevi, 382
3 Bilgi Teorisi,
  Ön Hazırlık: Alparslan AÇIKGENÇ, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, 2002 A. Kadir ÇÜÇEN, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, 2001 Hilmi Ziya ÜLKEN, Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları 2007
4 Varlık Felsefesi
  Ön Hazırlık: Özlem, DOĞAN, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Kitabevi , 1997 Nejat BOZKURT, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları Yorumlar ve Eleştiriler, Sarmal Yayınevi 1998
5 Varlık Felsefesi
  Ön Hazırlık: İbrahim ÖZDEMİR, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık Vaz'İlminin Temel Meseleleri, İz Yayıncılık 2006 Fahrettin OLGUNER, Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş, Ötüken Neşriyat 1999
6 Varlık Felsefesi
  Ön Hazırlık: A. Kadir ÇÜÇEN, Varlık Felsefesi, EZGİ KİTABEVİ, 2009 Toshihiko İZUTSU, İslam'da Varlık Düşüncesi, İnsan Yayınları, 2000 Bedia AKARSU, Çağdaş Felsefe Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, İnkılâp Kitabevi 1994
7 Değer Felsefesi
  Ön Hazırlık: Doğan ÖZLEM, Etik - Ahlak Felsefesi - Bütün Eserlerine Doğru -12 2008, inkılap kitapevi Küreselleşme Ahlak ve Değerler, Litera Yayıncılık, Litera Yayıncılık Kenan GÜRSOY, Bir Evrensel Projemiz Var mı?, Etkileşim Yayınları 2007
8 Vize
9 İnsan Felsefesi
  Ön Hazırlık: Ernst CASSİRER, İnsan Üzerine Bir Deneme, YKY., 1999 Uluğ NUTKU, İnsan Felsefesi Çalışmaları, Bulut Yayınları, 1998 İoanna KUÇURADİ, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, 2003 Sevgi İYİ, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları, Toroslu Kitaplığı 2006
10 Kültür Felsefesi
  Ön Hazırlık: Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi 2008, doğu-batı yayıncılık Bernard LEWİS, Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hıristiyanlar Müslümanlar, Yahudiler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2007 Ernst CASSİRER, Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine, Hece Yayınları, 2005
11 Toplum Felsefesi
  Ön Hazırlık: Hilmi Ziya ÜLKEN, Felsefeye Giriş – 2, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009 Oktay UYGUN, İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı, On İki Levha Yayınları 2008 SOROKİN, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, Salyangoz Yayınları 2008 Karl R. POPPER, Açık Toplum ve Düşmanları 1 Platon, Remzi Kitabevi 1994
12 Dil Felsefesi
  Ön Hazırlık: Ernst CASSİRER, Dil Sembolik Formlar Felsefesi I, Hece Yayınları 2005 Atakan ALTINÖRS, Dil Felsefesine Giriş, İnkılap Kitabevi 2003 İsmail KARA, Bir Felsefe Dili Kurmak Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi, Dergah Yayınları 2001
13 Tarih Felsefesi
  Ön Hazırlık: Doğan ÖZLEM, Tarih felsefesi 2010, say yayınları, 480 Tarih Felsefesi Seçme Metinler, Doğu Batı Yayınları, 2006 Ayhan BIÇAK, Tarih Felsefesinin Oluşumu, Dergah Yayınları, 2006 Max NORDAU, Tarih Felsefesi, Ayışığı Kitapları 2001
14 Sanat Felsefesi
  Ön Hazırlık: İoanna KUÇURADİ, Sanata Felsefeyle Bakmak, Türkiye Felsefe Kurumu 2009 Mehmet YILMAZ, Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Ütopya Yayınevi 2004 Yaşar ÇORUHLU, Türk İslam Sanatının ABC'si, Kabalcı Yayınevi 2000
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 3
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Felsefe Tarihleri
Diğer Kaynaklar Alparslan AÇIKGENÇ, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, 2002 Ayhan BIÇAK, Tarih Felsefesinin Oluşumu, Dergah Yayınları, 2006 Kenan GÜRSOY, Bir Evrensel Projemiz Var mı?, Etkileşim Yayınları 2007 İsmail KARA, Bir Felsefe Dili Kurmak Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi, Dergah Yayınları 2001 Ernst CASSİRER, Dil Sembolik Formlar Felsefesi I, Hece Yayınları 2005 Hilmi Ziya ÜLKEN, Felsefeye Giriş – 2, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009 Doğan ÖZLEM, Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi, doğu-batı 2008 Doğan ÖZLEM, Etik - Ahlak Felsefesi - Bütün Eserlerine Doğru -12 2008, inkılap kitapevi A. Kadir ÇÜÇEN, Varlık Felsefesi, ezgi kitabevi, 2009 Doğan ÖZLEM, , Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Kitabevi , 1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)