Ders Adı Klasik Mantık ve Düşünce
Ders Kodu 02FDB5181
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din felsefesi bakış açısıyla mantığı ve temel problemlerini tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din felsefesi bakış açısıyla mantıksal yaklaşımları ve felsefenin temel kavramları ve konuları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din felsefesi bakış açısıyla mantığın temel problemlerini, mantık ekolleri ve kavramları ile anlamaya çalışmak
Dersin Amacı Din felsefesi bakış açısıyla mantığın temel problemlerini, mantık ekolleri ve kavramları ile anlamaya çalışmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mantık bağlamında Din ve Felsefe Nedir?,
2 Mantık bağlamında Din Felsefesinin temel tanımları?
3 Mantık bağlamında Din Felsefesinin temel problemleri Nelerdir?
4 Mantık bağlamında Din Felsefesinin Çeşitleri
5 Mantık bağlamında Din-Felsefe İlişkisi
6 Mantık bağlamında Tanrı’nın varlığı sorunu
7 Mantık bağlamında Tanrı’nın Varlığı ile ilgili deliller hakkında genel bilgiler (Delillerin yapısı, kaynağı vb. özelliklerine göre tasnifi)
8 Mantık bağlamında Ontolojik delil
9 Mantık bağlamında Ontolojik delil-İslam Dünyası
10 vize
11 Mantık bağlamında Kozmolojik delil-Batı Dünyası
12 Mantık bağlamında Kozmolojik delil (hudus-imkan delili)
13 Mantık bağlamında Teleolojik delil (nizam ve gaye delili)
14 Mantık bağlamında Dini Tecrübe
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.William E. Mann, “The Blackwell Guide To The Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2004. 2. Philip L. Quinn, Charles Taliaferro (Ed.), “A Companion To Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2005. 3. Michael L. Peterson, Raymond J. Vanarragon (Ed.), “Contemporary Debates in Philosophy of Religion”, Blackwell Publishing, 2005. 4. Brian Davies, Philosophy of Religion A Guide And Anthology, Oxford University Press, New York 2000. 5. John Hick (Ed.), “Classical and Contemporary Readings in The Philosophy of Religion”, Second Edition, University of Birmingham. 6. Cafer Sadık Yaran, “Kötülük ve Theodise”, Vadi Yayınları, 1. Basım, Ankara 1997 7)Emiroğlu, İbrahim, Mantık, Asa, 1999. 8)Özlem, Doğan, Mantık, Anahtar Kitaplar,1996. 9)Çüçen, A.Kadir, Asa, 1999. 10) Ural, Şafak, Temel Mantık, Çantay Kitabevi. 11) Öner, Necati, Mantık, Ankara 12Shaw, Patrick, Logic and Its Limits, Pan Boks, 1981.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)