Ders Adı Klasik Mantığın Temel Sorunları
Ders Kodu 02FDB5183
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hülya ALTUNYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Klasik Mantığın içeriği ve problemleri hakkında bilgi elde edilir. Doğru akıl yürütmeyi öğrenir. Beş sanatı öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mantığın terim anlamı, konusu, amacı, mahiyeti, tarihçesi ve temel kavramları, kıyas ve kullanımı, beş sanat.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik Mantığa giriş yapmak. İslam mantık tarihini anlatmak. Kıyasın kullanım becerisini kazandırmak.
Dersin Amacı Klasik Mantığın konusu hakkında bilgi vererek Mantığın temel konularına giriş yapmak. Düşünme, akıl yürütme becerisi kazandırmak. Zihnin hata etmesinden korunması. Akademik düşünmeyi öğretmek. İslam mantık tarihi hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Terim Nedir?
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
2 Mantığın Terim Anlamı
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
3 Mantığın Mahiyeti
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
4 Mantığın Konusu
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
5 Mantığın Amacı
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
6 Mantığın Diğer Bilimlerle İlişkisi
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
7 Mantık ve Epistemoloji
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
8 Vize
9 Mantığın Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
10 Eski Yunan Dışında Mantık Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
11 Aristoteles Öncesi Yunan Mantığı
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
12 Aristoteles Mantığı
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
13 Aristoteles’in Mantık Eserleri
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
14 Aristoteles Mantığının Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Klasik Mantık, Necati Öner, Vadi Yayınları, 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu, Asa Kitabevi. 2. Temel Mantık, Şafak Ural, Çantay Kitabevi, 1995. 3. Klasik Mantık, Prof. Dr. Necati Önder, Vadi Yayınları, 2009. 4. Mantık Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 2000. 5. Mantık Terimleri Sözlüğü, Halil Turan, Teo Grünberg, David Grünberg, Adnan Onart, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2003. 6. Modern Mantık Bilge, Zekai Şen, Kültür Sanat, 2003. 7. Klasik Mantık, Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Asa Kitabevi, 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)