Ders Adı Dil Felsefesi ve Mantık
Ders Kodu 02FDB5185
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dil Felsefesi ve Mantık arasındaki bağın öğrenilerek, dil-düşünce ilişkisinin kurulması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dil Felsefesinin konusu, kavramları, problemleri ve Mantıkla ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dil Felsefesi ve Mantık ilişkisini öğretmek.
Dersin Amacı Dil Felsefesi ve Mantık arasındaki ilişkiyi ele almak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dil Felsefesinin Konusu
  Ön Hazırlık: Dil, Doğruluk Ve Mantık, Alfred Jules Ayer, Metis Yayınları, 1998.
2 Dil Felsefesinin Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Dil, Doğruluk Ve Mantık, Alfred Jules Ayer, Metis Yayınları, 1998.
3 Dil Felsefesinin Problemleri
  Ön Hazırlık: Dil, Doğruluk Ve Mantık, Alfred Jules Ayer, Metis Yayınları, 1998.
4 Platon’un Kratylos Diyaloğunun Dil Felsefesi Açısından İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Dil, Doğruluk Ve Mantık, Alfred Jules Ayer, Metis Yayınları, 1998.
5 Dil Yetisi, Dil ve Söz
  Ön Hazırlık: Dil, Doğruluk Ve Mantık, Alfred Jules Ayer, Metis Yayınları, 1998.
6 Dil Göstergesi
  Ön Hazırlık: Dil Ve Zihin, Noam Chomsky, Ayraç Yayınevi, 2001.
7 Dil ve Zihin
  Ön Hazırlık: Dil Ve Zihin, Noam Chomsky, Ayraç Yayınevi, 2001.
8 Vize
9 Dış Dünya-Düşünme-Dil İlişkisi
  Ön Hazırlık: Dil Ve Zihin, Noam Chomsky, Ayraç Yayınevi, 2001.
10 Dil ve Mantık
  Ön Hazırlık: Dil Ve Zihin, Noam Chomsky, Ayraç Yayınevi, 2001.
11 Dil ve İletişim
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yay., Ankara, 1996.
12 Dilin İşlevleri
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yay., Ankara, 1996.
13 Wittgenstein ve Özel Dil
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yay., Ankara, 1996.
14 İslam Düşüncesinde Dil ve Mantık
  Ön Hazırlık: Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yay., Ankara, 1996.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, Doğan Özlem, İnkılâp Kitabevi, 1994. 2.Felsefi Hermenötik Ve Yazarın Niyeti Gadamer Versus Hirsch, Burhanettin Tatar, Vadi Yayınları, 1999. 3.Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault Ve Derrida Susan Hekman, Paradigma Yayınları, 1999. 4.Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, Prof. Dr. Muhammed Abid Cabiri, Kitabevi, 1999. 5.Arap-İslâm Aklının Oluşumu, Prof. Dr. Muhammed Abid Cabiri, Kitabevi, 2000. 6.Betül Çotuksöken, Kavramlara Felsefe İle Bakmak, İnsancıl Yayınları, İstanbuli 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)