Ders Adı Bir Direnen Gelenek Olarak ''Cahiliye''
Ders Kodu 02FDB5187
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 “Cahiliye” nin anlamı
2 Cahiliyenin sosyal yapısı
3 Aşiretlerin temel özellikleri
4 Cahiliye şiirinde inanç ve toplum
5 Muallaka ve toplumsal çıkarımlar
6 Diğer şairlerin toplumsal yansımaları
7 Cahiliyede meslekler
8 Tarımla ilgili meslekler
9 Ticaretle ilgili meslekler
10 Hayvancılıkla ilgili meslekler
11 Cahiliye döneminde din turizmi
12 Vahyin doğuşuna hazırlık olması bakımından “cahiliye”
13 Cahiliye döneminde savaş olgusu
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.Ali Osman Ateş, Sünnetin kabul veya reddettiği Cahiliye ve Ehl-i Kitab örf ve adetleri , Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi 2.Ramazan Altıntaş, Nübüvvet öncesi cahiliye toplumu, Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi 3.Kevser Başar, Câhiliye dönemi Arap takviminde Nesî, Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi 4.Cafer Acar, Cahiliyede ve risalet döneminde savaş olgusu, Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi 5.Halime Özdemir,Kur'ân-ı Kerîm'e göre câhiliye çağı insanı, Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi 6.Hz. Elnure Azizova, Peygamber döneminde çalışma hayatı ve meslekler, Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)