Ders Adı Din Dili
Ders Kodu 02FDB5196
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Din Dilinin mahiyeti, ekolleri ve anlatım tarzını öğrenmek, bu dile vakıf olma imkanını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din Diline Giriş, Din Dilinin özellikleri, anlatım üslupları, dil tahlilleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din dilini öğretmek.
Dersin Amacı Din Dilinin konusu, alanı ve problemleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Din Diline Genel Bakış
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
2 Dini Söylemin Semantik Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
3 “Tanrı” Kavramının Dilsel Tahlili
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
4 Anlatım Türleri
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
5 Dolaysız Anlatım
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
6 Dolaylı Anlatım
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
7 Sembolik Din Dili
  Ön Hazırlık: Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998.
8 Vize
9 Mecazi Din Dili
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
10 Mitolojik Söylem
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
11 Doğrulamacı Tahliller
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
12 Mantıkçı Pozitivizm ve Din Dili
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
13 Linguistik Tahliller
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
14 Teolojik Hermenötik
  Ön Hazırlık: Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Din Dilinin Anlamı, Frederick Ferre, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999. 2. Religious Language and The Problem of Religious Knowledge, ed. Ronald E. Santoni, Indiana University Press, 1968. 3. Akıl ve İnanç, Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Küre Yayınları, 2003. 4. Metaphor and Religious Language, Janet Martin Soskice, Oxford, Clarendon Press, 1987. 5. Religious Language: an Empirical Placing of Theological Phrases, Ian T. Ramsey, 1963.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)