Ders Adı Cumhuriyet Öncesi Türk Eğitim Tarihine Genel Bakış
Ders Kodu 02FDB6101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam öncesi Türk eğitim anlayış ve uygulamaları hakkında bilgilenir. Islami eğitimin karakteristik özelliklerini tanır. İslami eğitimin Türk eğitim anlayışına etkilerini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Öncesi Türklerde Eğitim Anlayış ve Uygulamaları, İslamın Türk Eğitin Anlayış ve Uygulamalarına Etkileri, İslam Sonrası Türk Eğitim Anlayış ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Cumhuriyet öncesi dönemi Türk Eğitim Tarihi hakkında genel bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türk eğitim tarihinin başlangıcı ile ilgili görüş ve tartışmalar
2 Türklerin müslüman olmadan önceki eğitim anlayışı ve uyglamaları
3 Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda eğitim
4 Türklerin müslüman olduktan sonraki eğitim anlayış ve uygulamaları
5 İslamın Türk eğitim anlayışına etkileri
6 Karahanlılarda eğitim
7 Dönemin düşünürleri ve eğitim görüşleri
8 Vize
9 Selçuklularda eğitim (genel bir bakış )
10 Anadolu Beyliklerinde eğitim
11 Nizamü-l-Mülkün Türk eğitim tarihindeki yeri
12 Osmanlılarda eğitim
13 Tanzimat dönemi
14 Meşrutiyet dönemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
Diğer Kaynaklar KANSU, N. A., Türkiye Maarif Tarihi, Ankara 1930. ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997. ÇELEBİ, A., İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi, Damla Yayınları, İstanbul, 1983. KANSU, N. A., Türkiye Maarif Tarihi, Ankara 1930. ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)