Ders Adı Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi
Ders Kodu 02FDB6102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitimde yenileşme hareketleri hakkına bilgi edinir. Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayış ve uygulamalarını değerlendirir. Cumhuriyet Dönemi öğretim kademe ve eğitim kurumlarını tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Dönemi başlıca eğitim kurumları, Modern eğitim kurumlarının doğuşu, Mektep-medrese çatışması ve eğitim sitemine etkileri, Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türk eğitim sistemi yenileşme hareketleri hakkında bilgi vermek. Cumhuriyet Dönemi eğitim politikalarını tartışmak. Türk eğitim sistemi yenileşme hareketlerinin Din Eğitimi-öğretimine etkileri ve günümüze yansımaları hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi eğitim anlayışlarının Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayış ve uygulamalarına etki ve katkıları
  Ön Hazırlık: ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
2 Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi eğitim anlayışlarının Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayış ve uygulamalarına etki ve katkıları
  Ön Hazırlık: ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
3 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Türk Eğitim Tarihi'ndeki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
4 Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin amaçları üzerine düşünceler
  Ön Hazırlık: .Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
5 Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim
  Ön Hazırlık: .Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
6 Cumhuriyet Dönemi'nde ortaöğretim
  Ön Hazırlık: .Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
7 Cumhuriyet Dönemi'nde mesleki ve teknik eğitim
  Ön Hazırlık: Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
8 Vize
9 Cumhuriyet Dönemi'nde yükseköğretim
  Ön Hazırlık: Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
10 Cumhuriyet Dönemi öğretmen yetiştirme politikaları
  Ön Hazırlık: .Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
11 Cumhuriyet Dönemi program geliştirme çalışmaları
  Ön Hazırlık: .Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
12 Cumhuriyet Dönemi eğitimcileri
  Ön Hazırlık: Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
13 Cumhuriyet Dönemi yaygın eğitim politikaları
  Ön Hazırlık: Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983 AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 4
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997. Cumhuriyet Döneminde Eğitim,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983
Diğer Kaynaklar ERGİN, O., Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977. AKYÜZ, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Üni. Yayınları, İstanbul, 1997. UZUNÇARŞILI, İ. H., Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK Basımevi, Ankara, 1984. ZENGİN Z. S., II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)