Ders Adı Osmanlı Dönemi Mesleki Din Eğitimi
Ders Kodu 02FDB6103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ramazan BUYRUKÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki din eğitimi ve mesleki eğitim kurumları ile ilgili temel kavramları tanır. Osmanlı dönemi medreseleri hakkında genel bilgi edinir. Medrese eğitimini mesleki din eğitimi açısından değerlendirir. Medrese dışında yeni açılan mesleki din eğitimi kurumlarını değerlendirir. Osmanlı dönemi mesleki din eğitim- öğretimini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı dönemi medreseleri, Medresede mesleki din eğitimi, Medresetü'l Eimme ve'l Huteba, Medresetü'l Vaizin. Medresetü'l İrşad
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Osmanlı Dönemi mesleki din eğitimi-öğretimi hakkında kurumsal incelemeye dayalı bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal tanımlama
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
2 Medrese eğitiminin karakteristik özellikleri
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
3 Medresede mesleki din eğitim
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
4 Medresede mesleki din eğitim
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
5 Medresede mesleki din eğitim
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
6 Eğitimde yenileşme hareketleri ve mesleki din eğitimine etkileri
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
7 Medrese yanında yeni mesleki din eğitimi kurumları oluşturma çabaları
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
8 Medrese yanında yeni mesleki din eğitimi kurumları oluşturma çabaları
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
9 Vize
10 Medresetü'l Eimme ve'l Huteba
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
11 Medresetü'l Vaizin
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
12 Medresetü'l İrşad
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
13 Yaygın mesleki eğitim kurumları olarak Tekke, zaviye ve dergahlar
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
14 Yaygın mesleki eğitim kurumları olarak Tekke, zaviye ve dergahlar
  Ön Hazırlık: Atay ,H.Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 7 70
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Atay,H., Osmanlılarda Yüksek Din Öğretimi,Dergah Yayınları,İstanbul,1983
Diğer Kaynaklar Baltacı,C.,XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri İrfan Matbaası,İstanbul1976. Berkes ,N.,Türkiye'de Çağdaşlaşma,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2006. Akşit,B.,"Türkiye'deİslami Eğitim Osmanlının Son Dönemlerinde Medrese reformu ve Cumhuriyet'te İmam - Hatip Okulları",Tapper,Rıchard ,Çağdaş Türkiye'de İslam,Sarmal Yayınevi,İstanbul,1983.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)